За публикуване на интернет страницата на общината icon

За публикуване на интернет страницата на общината


НазваниеЗа публикуване на интернет страницата на общината
страница1/12
Дата конвертации28.03.2012
Размер3.12 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(За публикуване на интернет страницата на общината)

за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: ХАСКОВО ОБЩИНА: СТАМБОЛОВО

С.СТАМБОЛОВО КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ 001

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: ................................

----------------------------------------------

ИМЕ

----------------------------------------------

АДЕЛИНА ХРИСТОВА РУСЕВА

АДЕМ МЕХМЕД САЛИФ

АЗИЗ ИДРИЗ ХАСАН

АЙГЮЛ ЮСЕИН ХАСАН ХИЛЕ

АЙДЪН МЕХМЕД ЮСУФ

АЙКАЧ НЕДЖАТ ХАСАН

АЙЛИН КУРТУЛАН

АЙНУР БЕЙСИМ МУСТАФА

АЙТЕН АШКЪН ИЛМИ

АЙТЕН БАЙРЯМ ХАЛИЛ

АЙТЕН САДУЛА ЮСЕИН

АЙХАН МУСТАФА ХАСАН

АЙХАН НАДЖИ МУСТАФА

АЙШЕ АХМЕД ЮСЕИН

АЙШЕ ДЖАФЕР ШАИБ

АЙШЕ ЕЮБ АПТИ

АЙШЕ НУРИ МЕХМЕД

АЙШЕ НУРИ МЕХМЕД

АЙШЕ РАШИД МЕХМЕДАЛИ

АЙШЕ СЕБАХТИН ЮСЕИН

АЙШЕ ХАБИБ ЮСЕИН

АЙШЕГЮЛ ШЕРИФ САДЪЛА

АЛБЕНА ДИМИТРОВА СПАСОВА

АЛБЕНА СТАВРЕВА АТАНАСОВА

АЛЕВ МАРЕМ МАХМУД

АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ АСЕНОВ

АЛЕКСЕЙ ЯКИМОВ СЕРБЕЗОВ

АЛЕКСИ МАРИНОВ БЕКЯРОВ

АЛИ ХАСАН АЛИ

АНА РАФАИЛОВА КАЧАКОВА

АНАНИ АЛИПИЕВ ХРИСТОВ

АНАТОЛИЙ НЕВЕНОВ АСЕНОВ

АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

АНГЕЛ ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛИНА ВЕРЕВА АЛИ

АНГЕЛИНА МИТКОВА МАРИНОВА

АНГЕЛИНА СТОЯНОВА АЛЕМАНОВА

АНЕЛИЯ КАТЕРИНОВА ЙОРДАНОВА

АНЕЛИЯ ХУБЕНОВА ХРИСТОВА

АНИТА ЙОРДАНОВА ЕЛБИШГЕР

АНИФЕ ХАСАН МУСТАФА

АНИФЕ ХАСАН ОСМАН

АНКА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА

АНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

АНКА ГЕОРГИЕВА КУКОРКОВА

АНКА КОЛЕВА ИВАНОВА

АНТОН РУСЕВ РУСЕВ

АНТОН ЩИЛЯНОВ ИЛИЕВ

АНТОНИЯ СЕРГЕЕВА ЧАВУШОГЛУ

АНШЕ ХАЛИЛ АХМЕД

АПТИ МЮМЮН АПТИ

АПТИЛЯЗИМ АХМЕД КЮЧУК

АРИФ ШУКРИ СЕЙДАМЕД

АСЕН АСПАРУХОВ СЕВЕРИНОВ

АСЕН ДЕЛЧЕВ КОЛЕВ

АСЕН ЕМИЛОВ КРАСИМИРОВ

АСИЕ МЮМЮН ИСМАИЛ

АСИЕ ХАКИМ МЕХМЕД

АСИЕГЮЛ РАИФ МУСТАФА

АСПАРУХ СЕВЕРИНОВ СЕВЕРИНОВ

АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ ДЕМИРЕВ

АТАНАС ИВАНОВ ТОДОРОВ

АТАНАС КАЛОЯНОВ АТАНАСОВ

АТАНАС КОЛЕВ ЙОРДАНОВ

АТАНАС МИТЕВ ДЕЛЧЕВ

АТАНАСКА ВЪКОВА АТАНАСОВА

АТАНАСКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

АТЧЕ МУСТАФА АЛИ

АФИЗЕ ИБРАМ САДУЛА

АФИЗЕ ЮСЕИН МЕХМЕД

АХМЕД АХМЕД КЕДИК

АХМЕД ЗЮЛКЕР АХМЕД

АХМЕД МЕХМЕД ЮСЕИН

АШКЪН ИЛМИ ЮСЕИН

БАЙРИЕ ФЕРАД ШЕВКЕД

БАЙРЯМ ХАСАНОВ КУКОРКОВ

БАЙСЕ МЕХМЕД БЕКИР

БАСРИ ИБРЯМ БЕКИР

БАСРИ САЛИФ ЕРЕДЖЕБ

БАХРИ САИДАХМЕДОВ БЕКИРОВ

БАХРИЕ ХАСАН АПТИ

БЕЙНУР АЙНУР БЕЙСИМ

БЕЙСИМ АЙНУР БЕЙСИМ

БЕЙСИМ МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕД

БЕЙСИМ МУСТАФА МУСТАФА

БЕЙСИМ САБРИ АЛИ

БЕЙСИМ ХАЛИБРЯМ ХАЛИБРЯМ

БЕЙСИМ ХАЛИЛ НАЗИФ

БЕКИР МЮМЮН БЕКИР

БЕКИР ТАСИМ ШАКИР

БЕРКАН ШЕРИФ САДЪЛА

БЕХИЕ МЕХМЕД ЮСУФ

БИЛЯНА МЕТОДИЕВА СЕВЕРИНОВА

БИСЕР АСЕНОВ СПАСОВ

БИСТРА ФИЛИПОВА ВЕЛИНОВА

БОЖАНКА ХРИСТОВА ДЕЛЧЕВА

БОЙКО ЙОСИФОВ МЛАДЕНОВ

БОРИС ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ

БОРЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

БОЯН БОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

БОЯН ВЕЛИНОВ АЛЕКСИЕВ

БОЯНА АНГЕЛОВА БЕКЯРОВА

БЮЛЕНТ БЕКИР МЮМЮН

БЮЛЕНТ САДУЛА САДЪК

ВАЛЕРИЯ КОЛЕВА ДЮЛГЕРОВА

ВАНЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА

ВАСИЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ

ВАСИЛКА АНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА

ВЕЛИН АЛЕКСИЕВ ВЕЛИНОВ

ВЕНКО АТАНАСОВ ЩЕРЕВ

ВЕСКО ПИЛЕВ ЛЕНКОВ

ВИЛДАН АЛИ ЮСУФ

ВИЛДАН МЮМЮН ИСМАИЛ

ВИОЛЕТА ВЕСКОВА ХРИСТОВА

ВИОЛЕТА ИСАЕВА СТОЯНОВА

ВИОЛЕТА МАРТИНОВА ЮЛИЯНОВА

ВЪКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

ВЪЛКА КОЛЕВА БАРАКОВА

ВЪЛКА ТОДОРОВА ДЕЛЧЕВА

ГАЛИБ БЕЙСИМ АКИФ

ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА СТОЯНОВА

ГАЛЯ ЮЛИЯНОВА КРАСИМИРОВА

ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМОВ НЕДЯЛКОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МАДЖИРОВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИТЕВ

ГЕОРГИ ТЕНЕВ ГЛАВОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАШИНОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ТАЛЕВ

ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАНА АНГЕЛОВА МАРИНОВА

ГЕРГАНА ИВАНОВА КАРАСТАЙКОВА

ГИНА ВЪЧЕВА ПЕТКОВА

ГИНКА ГЕНЕВА ДЕЛЧЕВА

ГЪЛЪБ НИКОЛОВ ЩЕРЕВ

ГЮЛБИЕ МЕСТАН ИБРЯМ

ГЮЛБИЕ ХАСАН ИСМАИЛ

ГЮЛБИЕ ЯКУБ ЮСЕИН

ГЮЛНАЗ ИЛЯЗ АКИФ

ГЮЛНЕВЕР МАХМУД ЮСЕИН

ГЮЛСЕВЕР НАСУФ СЮЛЕЙМАН

ГЮЛТЕН НАЗИМ РАМАДАН

ГЮЛТЕН ОСМАН ХАЛИЛ

ГЮЛФИНАС АПТИКАДИР АЛИ

ГЮЛШЕН ФИКРЕД МУСТАФА

ГЮЛЮЗАР ШУАИБ БЕКИР

ГЮЛЯЕТ МЮМЮН СМАИЛ

ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ

ГЮСЮМ МУСТАФА ХАСАН

ГЮСЮМ ФАРИЗ ИЗЕТ

ДАНКА ТОНЧЕВА ЛАТИНОВА

ДЕЛКА ВАНЧЕВА ПЕШЕВА

ДЕЛКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

ДЕЛКА ЙОРДАНОВА СТАЙКОВА

ДЕЛКА ПЕТКОВА ВЪЛЧЕВА

ДЕЛКА ТЕНЕВА ИВАНОВА

ДЕЛКА ХРИСТОЗОВА ХРИСТОВА

ДЕЛЧО ТОДЕВ ДЕЛЧЕВ

ДЖЕВАТ ХАСАН ЮСЕИН

ДЖЕВДЖЕТ НУРИ ЕМУРЛА

ДЖЕВДЖЕТ СУНАЙ ДЖЕВДЖЕТ

ДЖЕМАЛ РАМАДАН САЛИЧАУШ

ДЖЕМАЛ ХАСАН ЯКУБ

ДЖЕМИЛ ХАСАН ХАСАН

ДЖЕМИЛЕ ШАБАН ХАЛИБРЯМ

ДЖУНЕЙТ МЕХМЕТ ЙОЗДЖАН

ДИМИТРИЙКА ЙОРДАНОВА АРАБАДЖИЕВА

ДИМИТРИЙКА КОЛЕВА ЖЕКОВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ХРИСТОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ДИМЧО ПЕТРОВ МАНОЛОВ

ДИНЧЕР ДЖЕВАТ ЮСЕИН

ДИЯНА АНГЕЛОВА УУООДС

ДОНКА ДОНЧЕВА КОЛЕВА

ДОРКА КОСТОВА ИЛИЕВА

ДУРХАН БЕЙСИМ ХАЛИБРЯМ

ЕВЕЛИН ЕВГЕНИЕВ КЮЧУКОВ

ЕВТИМ ДИМИТРОВ БОЖИНОВ

ЕЛЕНКА ВАСИЛКОВА АНГЕЛОВА

ЕЛИ ИВАНОВА ОГНЯНОВА

ЕЛИНА МАРИЕВА МАРИНОВА

ЕЛИНКА МАРЧЕВА ДИМОВА-СТАТЕВА

ЕЛИФ ЮКСЕЛ ХАСАН

ЕЛКЕН АЛЕКСЕЕВ ХАРИЗАНОВ

ЕЛФИДА ВЕЙСАЛ КАРАМУСТАФА

ЕМБИЕ ЮСЕИН БЕКИР

ЕМИЛ ЕМИЛОВ КРАСИМИРОВ

ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА КОЛЕВА

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА

ЕМИЛЯНА МЛАДЕНОВА ЧОРБАДЖИЕВА

ЕМИНЕ АПТИЛЯЗИМ БЕКИР

ЕМИНЕ КАДИРОВА АЛИЕВА

ЕМИНЕ МЕХМЕД ЮМЕР

ЕМИНЕ ХАСАН ШЕРИФ

ЕМРАХ ДЖЕВАТ ЮСЕИН

ЕРДЖАН БЕЙСИМ САБРИ

ЕРДЖАН ОСМАН ЮСЕИН

ЕРДЖАН ЯКУБ ЮСЕИН

ЕРДИНЧ ХАЛИМ ХАЛИЛ

ЕРДИНЧАНЕ ОСМАН ЮСЕИН

ЕРЕДЖЕБ КЯМИЛ ИЗЕТ

ЕРМЕТ ХАЛИЛ АРАБАДЖИ

ЕРОЛ БЕКИР ТАСИМ

ЕРХАН МУСТАФА ЮСУФ

ЕРХАН ХАМДИ ХАСАН

ЖЕЧКА НИКОЛОВА КОЛЕВА

ЖИВКА НИКОЛОВА СТОЯНЧЕВА

ЗАЙДЕ НАЗИМ КУРТУЛАН

ЗДРАВКО ОРЛИНОВ АНГЕЛОВ

ЗЕЙНЕБ ЕМИН ХАЛИЛ

ЗЕЛИЕ БЕКИР ХАСАН

ЗЕХНИ РЕДЖЕБ МУСТАФА

ЗИЙНЕБ ХАЛИЛ ХАЛИБРЯМ

ЗИЛЕ ИБРАМ МЕХМЕД

ЗИНЕБ ТАСИН ЮСУФ

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ЗЛАТКА МАРИНОВА РУСЕВА

ЗЛАТКО ДОНЧЕВ ТОДОРОВ

ЗЮЛБИЕ КАДИР РУФАТ

ЗЮЛКЕР АХМЕД БЕКИР

ЗЮМБЮЛА АНГЕЛОВА СЬОНМЕЗ

ИВАН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ИВАН ЖЕКОВ ЛАТИНОВ

ИВАН СЕВДАЛИНОВ КИРИЛОВ

ИВАН ТАЛЕВ ТЕРЗИЕВ

ИВАНКА АНКОВА ТОДОРОВА

ИВАНКА ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧЕВА

ИВАНКА ДЕЛЧУНОВА СПАСОВА

ИВАНКА МАРИНОВА ГОСПОДИНОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ИВО ХРИСТОВ АТАНАСОВ

ИДРИЗ ОСМАН ХАСАН

ИЗАБЕЛА СЕВЕРИНОВА СЕРБЕЗОВА

ИЗЕТ ЮСЕИН САЛИ

ИЛИКНУР ХАМДИ НУРИ

ИЛИЯН МАРИНОВ ЮЛИЯНОВ

ИЛМИЕ МУСА САЛИЧАУШ

ИЛХАН КЯЗИМ ХАСАН

ИЛЯЗ ИБРЯМ ХАЛИЛ

ИЛЯЗ ОСМАН ХАСАН

ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН ИСМАИЛ

ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН ПЪНАРДЖЪ

ЙОРДАН ЛАТУНОВ АРАБАДЖИЕВ

ЙОСИФ МЛАДЕНОВ ТИРАКИЕВ

ЙЪЛМАЗ АХМЕД МЕХМЕД

КАДРИЕ АЛИ НУРИ

КАДРИЕ ИЗЕТ МУСТАФА

КАДРИЕ НУРШЕН БЕХЧЕД

КАЛБИЕ КЯЗИМ РАИМ

КАЛОЯН АТАНАСОВ КОЛЕВ

КАМЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ДЕЛЧЕВА

КАНА СТАЙКОВА ЯНКОВА

КАНА ХРИСТОВА ВЪКОВА

КАСИМ МЮМЮН ЮСЕИН

КАТЯ РАНГЕЛОВА СЮЛЕЙМАН

КЕМАЛ ЮСЕИН АПТИ

КИРИЛ ГОСПОДИНОВ КИРОВ

КИРИЛ ИЛИЕВ АСЕНОВ

КИЧКА ПАШИНОВА КОЛЕВА

КОСТА ТАЛЕВ ТОДЕВ

КОСТА ХРИСТОВ ДОНЧЕВ

КРАСИМИР СТЕФАНОВ РУСЕВ

КРАСИМИР ЮЛИЯНОВ КРАСИМИРОВ

КЪЙМЕТ СЕВИМ АХМЕД

ЛОЗАНА ЙОСИФОВА ДИМОВА

ЛЮБОМИР ЕВТИМОВ ЮРИЕВ

ЛЮТВИЕ ЮСЕИН АХМЕД

МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ДИМЧЕВА

МАРЕМ МАХМУД МАХМУД

МАРИАНА БОРИСОВА АШЧЪ

МАРИЙКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

МАРИЙКА НАНЕВА ЛЕНКОВА

МАРИЙКА СТОЙЧЕВА АТАНАСОВА

МАРИН АСЕНОВ МИТКОВ

МАРИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

МАРИНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА

МАРИЯ СТОЕВА ТЯНКОВА

МАРИЯ ТЕНЕВА МАДЖИРОВА

МАРИЯ ТОНЧЕВА ИЛЧЕВА

МАРИЯНА ВЪРБАНОВА КУЦАРОВА

МАРТИН МАРТИНОВ ХРИСТОВ

МАРЧО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

МАРЧО СТОЯНОВ МАРИНОВ

МАХМУД МАРЕМ МАХМУД

МАХМУЛЯ АПТИЛЯЗИМ АЛИ

МЕЛИХА МЕХМЕД ЮСЕИН

МЕЛИХА ЮСЕИН ЮСЕИН

МЕРИЕМ МЕХМЕДАЛИ ДУРМУШ

МЕСУТ МЮМЮН ХАДЖИМЕХМЕД

МЕТИН АДЕМ МЕХМЕД

МЕТИН МУСТАФА МЕХМЕД

МЕТИН ХЮСЕИН ЙОНУЗ

МЕТОДИ ПАВЛОВ МЕТОДИЕВ

МЕХМЕД АДЕМ МЕХМЕД

МЕХМЕД АЙДЪН МЕХМЕД

МЕХМЕД БАЙРЯМ ТАБАК

МЕХМЕД МЕХМЕД СМАИЛ

МЕХМЕД МУСТАФА ЮСЕИН

МЕХМЕД РАМАДАН МЕХМЕД

МЕХМЕД ХАЛИМ ШЕРИФ

МЕХМЕД ЮСУФ МУСТАФА

МЕХМЕДАЛИ САБРИ ДУРМУШ

МЕХМЕДАМИН САДЪК САДУЛА

МИЙРЕМ РАФЕТ РАИМ

МИЛЕНА ЕМИЛОВА ИВАНОВА

МИЛЧО СТОЙЧЕВ ХРИСТОВ

МИМА АТАНАСОВА ПЕНЕВА

МИМИ ИЛИЕВА СТЕФАНОВА

МИНКА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА

МИРОСЛАВ НЕВЕНОВ АСЕНОВ

МИТЮ ЮЛИЯНОВ ИСАЕВ

МЛАДЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

МОХАМЕД НАЗИМ ЛЮТВИ

МУКАДЕС САБРИЕВА СМАИЛОВА

МУКСИН МЕХМЕД МЕХМЕД

МУКСИН МУСТАФА ОСМАН

МУСТАФА АЛИ ХАСАН

МУСТАФА ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН

МУСТАФА МЕХМЕД МЕХМЕД

МУСТАФА МЮМЮН БЕКИР

МУСТАФА ОСМАН ХАСАН

МУСТАФА ХАСАН АЛИ

МУСТАФА ХАСАН ТАХИР

МУСТАФА ХЪЛМИ МУСТАФА

МУСТАФА ШЕРИФ ШЕРИФ

МУСТАФА ШУАИБ БЕКИР

МУСТАФА ЮСЕИН ЮСУФ

МЮЗЕИН ХАШИМ ЮСЕИН

МЮМЮН АЛИОСМАН ХАСАН

МЮМЮН АПТИ РАМАДАН

МЮМЮН ИБРЯМ ХАСАН

МЮМЮН КАСИМ ЮСЕИН

МЮМЮН МУСТАФА ХАДЖИМЕХМЕД

МЮМЮН МУСТАФА ХАЛИЛ

МЮМЮН САЛИ ИСМАИЛ

МЮМЮН ХАЛИЛ АЛИ

МЮМЮН ШУКРИ МЕХМЕД

МЮМЮН ЮСЕИН ХАСАН

МЮМЮНЕ МЮМЮН ХАЛИЛ

НАДЖИ ИСМАИЛ ХАЛИЛ

НАДЖИЕ АЛИ ЮСУФ

НАДЖИЕ АХМЕД ХАСАН

НАДЯ ИСАЕВА МАРТИНОВА

НАДЯ ХРИСТОВА ОГНЯНОВА

НАЗИМ НАЗИФОВ МЕХМЕДОВ

НАЗИФ ХАЛИЛ МЕХМЕД

НАЗИФЕ МЕХМЕД ТЕРЗИ

НАЗИФЕ МЕХМЕД ХАСАН

НАЗМИ ОСМАН ЮМЕР

НАЗМИ ФЕРАД ХАЛИЛ

НАЗМИЕ ОСМАН ХАЛИЛ

НАУМ АНТОНОВ РУСЕВ

НЕБИБЕ ИЛЯЗ ЮМЕР

НЕБИБЕ КАСИМ МЕХМЕД

НЕВЕН ИЛИЕВ АСЕНОВ

НЕВЕНА МАРТИНОВА ТАБАКЛЪ

НЕВЕНА РАДЕВА ХРИСТОВА

НЕВЕНА ХРИСТОВА АЛЕМАНОВА

НЕВИН АХМЕД ИНАН

НЕВРИЕ ИСМАИЛ ИСМАИЛ

НЕВРИЕ МЕХМЕД ЕМУРЛА

НЕВРИЕ ХАЛИЛ МЮМЮН

НЕВСЕ ШУКРИ МЕХМЕД

НЕДЖИБ НЕЖДЕТ НЕДЖИБ

НЕДЖИБЕ ИЛЯЗ СЮЛЕЙМАН

НЕДЖМИЕ БЕЙСИМ САБРИ

НЕДЯЛКА АТИЛОВА АНГЕЛОВА

НЕДЯЛКА ЗЛАТАНОВА ПАШИНОВА

НЕДЯЛКА ТЕНЕВА РАЙЧЕВА

НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА

НЕДЯЛКО ПЕЙЧЕВ ПЕТКОВ

НЕЖДЕТ БЕХЧЕТ НУРИ

НЕЛА ДАВИДОВА АСЕНОВА

НЕЛА МИТКОВА КРАСИМИРОВА

НЕЛИ ЙОРДАНОВА КОРДОВА

НЕЛИ ТЯНКОВА НОЙМАН

НЕРМАН СЕЙДАЛИ ЮСЕИН

НЕСРИН АХМЕД ЙОЗТЮРК

НЕФИЗЕ ЮСУФ МУСТАФА

НЕШО ЕВТИМОВ НЕДЯЛКОВ

НИВЯНА КУРТЕВА МАЧКОВА

НИКОЛА АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

НИКОЛА ТОДОРОВ КОЛЕВ

НИКОЛА ХРИСТОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ МАРИНОВ ЮЛИЯНОВ

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВ ДЮЛГЕРОВ

НУРАЙ НАЗМИ ФЕРАД

НУРБИЕ МЕХМЕДАЛИ ТЕРЗИ

НУРГЮЛ ИДРИЗ ЙОНУЗ

НУРГЮЛ МУРСИН АХМЕД

НУРИ ФЕРАД МЕХМЕД

НУРИЕ ЗЮЛКЕР ЕМУРЛА

НУРХАН СЮЛЕЙМАН ЮСУФ

НУРШЕН БЕХЧЕД ЕМУРЛА

ОКТАЙ ОРЛИНОВ ИЛИЕВ

ОННИК КЕВОРК КЕВОРКЯН

ОРЛИН НАСКОВ НИКОЛОВ

ОРХАН БЕКИР ТАСИМ

ОСМАН АЗИЗ ИДРИЗ

ПАВЕЛ МЕТОДИЕВ МЕТОДИЕВ

ПАВЕЛ МЕТОДИЕВ СТОЯНЧЕВ

ПАВЛИНКА ЛЕНКОВА КОЛЕВА

ПЕДРИЕ МУСТАФА ЙОЗДЖАН

ПЕНКА КОЛЕВА ТОДОРОВА

ПЕТКО ТЯНКОВ МАНАХИЛОВ

ПЕТРА ДЕЛЧЕВА АТАНАСОВА

ПЕТЪР НЕДКОВ ПЕШЕВ

ПЕТЯ АНГЕЛОВА ЛАТИНОВА

ПЕТЯ ТОНЧЕВА ДИМОВА

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

ПЛАМЕН НЕДЯЛКОВ ПЕЙЧЕВ

ПЛАМЕН ХАРИТОНОВ ЧОРБАДЖИЕВ

РАБИЕ МУСТАФА ХАЛИЛ

РАДКА НЕНЧЕВА ТАЛЕВА

РАИМ АХМЕД БЕКИР

РАИМ ИЗЕТ ЮСЕИН

РАИМ ХАЛИЛ ЮСУФ

РАИФ БЕЙСИМ МЕХМЕД

РАЙМЕ АХМЕД ХАСАН

РАСИМ МЮМЮН ЮСЕИН

РАФЕТ НАИМ РАИМ

РАФИЕ ШЕРАФЕТИН МУСТАФА

РЕДЖЕБ МЕХМЕД МЕХМЕД

РЕЙХАН РАИМ ИЗЕТ

РЕНГИНАР ИДРИЗ НУРИ

РЕНГИНАР МЮМЮН ХАСАН

РЕНГИНАР РАИМ МЮМЮН

РЕНГИНАР РЕДЖЕБ ХАЛИМ

РЕФИЯ АХМЕДОВА АКДОГАН

РУМЕН ИВОВ ХРИСТОВ

РУСИ АНТОНОВ РУСЕВ

РУСКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

РУСКО СТАЙКОВ СТАЙКОВ

САБИН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

САБИНА АНГЕЛОВА КАЧАКОВА

САБИХА ФАИК ФЕРАТ

САБРИ РЕДЖЕБ МЮМЮН

САБРИЕ ЯЗАДЖЬОГЛУ

САДИФЕ ХАШИМ АШЪКОГЛУ

САДУЛА САДЪК СЮЛЕЙМАН

САДЪКА ИСМАИЛ МАХМУД

САЛИФ ХАЛИБРЯМ ХАСАН

САМЕТ ФИКРИ ХАЛИЛ

САНИЕ АЛИ БЕКИР

СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА МЕТОДИЕВА

СВЕТЛИН СЕРГЕЕВ ДЮЛГЕРОВ

СВЕТОСЛАВ ЮЛИЯНОВ КРАСИМИРОВ

СВИЛЕН СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ

СЕБАХТИН БЕЙСИМ МУСТАФА

СЕБИЛЕ ЕРДЖАН ОСМАН

СЕВГИ МУСТАФА КЕДИК

СЕВГИНАР МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА

СЕВГИНАР МУСТАФА ИБРЯМ

СЕВГИНАР НАЗЪМ СЕРБЕСТ

СЕВГИНАР ЮНУЗ АЛИ

СЕВДА ИЛИЕВА ДЮЛГЕРОВА

СЕВДА ЯСЕНОВА КАСАБОВА

СЕВДАЛИН КИРИЛОВ СТОЯНОВ

СЕВДАЛИН МАКСИМОВ ГЮЗЕЛЕВ

СЕВДАЛИН СВЕТОСЛАВОВ СИМЕОНОВ

СЕВДАЛИНА АНДОНОВА АВШАР

СЕВДАЛИНА МАРИНОВА БЕКЯРОВА

СЕВДАЛИНА ХРИСТОВА ЮМЕРДЖИОГЛУ

СЕВДИЕ БАСРИ ИБРЯМ

СЕВДИЕ ГАЛИБ ДУРМУШ

СЕВДИЕ САБАХТИН ХАЛИБРЯМ

СЕВДИЕ ХАСАН ХАЛИЛ

СЕВЕРИН АЛЕКСЕЕВ ЯКИМОВ

СЕВЕРИН ХРИСТОВ ФИДАНОВ

СЕВЕРИНА СВЕТОСЛАВОВА СИМЕОНОВА

СЕВИНЧ МУСТАФА ИБРЯМ

СЕЗГИН ХАСАН ХАСАН

СЕЙД ЮСЕИН ДЖАЛИЛ

СЕЙДАХМЕД АДЕМ АХМЕД

СЕЙДАХМЕД БЕКИР АХМЕД

СЕЙХАН ДЕМИРДЖАН

СЕЙХАН ВЕЛИ АЛИ

СЕЙХАН ХАСАН ХАСАН

СЕЙХАТИН ТАСИМ ЮСЕИН

СЕЛИМЕ ДУРХАН ХАЛИБРЯМ

СЕМА ИЛИЯНОВА ХУБЕНОВА

СЕМИХА НАЗМИЕВА МЕХМЕД

СЕМРА ЙОЗ

СЕНАЙ БЕХЧЕТ НУРИ

СЕРБЮЛЕНТ МЮМЮН ХАСАН

СЕРГЕЙ ЕМИЛОВ ЧОЛАКОВ

СЕРГЕЙ МАРТИНОВ ЮЛИЯНОВ

СЕРГЕЙ СИМОВ ДЮЛГЕРОВ

СЕРДАР ХЪЛМИ МУСТАФА

СЕРДЖАН ГЕОРГИЕВ ЩЕРЕВ

СИБЕЛ ЕМИЛОВА ЧОЛАКОВА

СОНЯ КИРИЛОВА ДОШЕВА

СОФКА СИМЕОНОВА МЕТОДИЕВА

СПАС ИВАНОВ КОЛЕВ

СПАС ЙОРДАНОВ СПАСОВ

СРЕБРА ТЕХОВА ВЪЛЧЕВА

СТАЙКА КОЛЕВА ХРИСТОВА

СТАЛЮ ТАШЕВ СТАЛЕВ

СТАНИМИР БИСЕРОВ СПАСОВ

СТАНИМИР ДИМИТРОВ ДИМЧЕВ

СТЕФАН ВЕСКОВ ХРИСТОВ

СТЕФАН МИТКОВ ХРИСТОВ

СТЕФЧО АТАНАСОВ СЕВОВ

СТОЙЧО ДЕЛЧЕВ СТОЙЧЕВ

СТОЯН АСЕНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ИВАНОВ ТОДОРОВ

СТОЯН МАРЧЕВ МАРИНОВ

СТОЯН СТЕФАНОВ РУСЕВ

СТОЯН ХРИСТОВ ИВАНОВ

СУЗАНА СЕВЕРИНОВА ИЛИЕВА

СУНАЙ ДЖЕВДЖЕТ НУРИ

СЪБИ КРАСИМИРОВ ТЮТЮНДЖИЕВ

СЪДЪКА САДУЛА ПЪНАРДЖЪ

СЪДЪКА САДЪК ОСМАН

СЮЛЕЙМАН РЕДЖЕБ ПЪНАРДЖЪ

ТАЛЮ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

ТАЛЮ ХРИСТОВ ТАЛЕВ

ТАМАРА МАРТИНОВА КЕРВАН

ТАНКА ВАНЧЕВА АНГЕЛОВА

ТАНЯ КОСТОВА БОЖИКОВА

ТАСИМ ИЛЯЗ ОСМАН

ТАСИМ ЮСЕИН МЕХМЕДАЛИ

ТАСКО НЕШКОВ АСЕНОВ

ТАШИНА МИТКОВА МАРИНОВА

ТЕЗДЖАН МЕХМЕД АПТИ

ТЕНЗИЛЕ МУСТАФА АПТИ

ТЕНЗИЛЕ НУРИ ИБИШ

ТЕНЧО ГОСПОДИНОВ МАНОЛОВ

ТЕНЧО ДЕЛЧЕВ КАРАСТАЙКОВ

ТИНКА ИВАНОВА ДЕНДЛЕР

ТИХОМИР ЙОНКОВ ГЮДЖЕНОВ

ТИХОМИР РУСЕВ РУСЕВ

ТОДОР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ

ТОДОР КОЛЕВ КОЛЕВ

ТОДОР ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ

ТОДОР ТАЛЕВ ТОДОРОВ

ТОДОРКА МАРИНОВА ХРИСТОВА

ТОНКА АНГЕЛОВА БОЙДЕВА

ТОНКА ВЪЛЕВА ДЕЛУНОВА

ТОНКА МИТЕВА МИТЕВА

ТУРХАЙ ФЕДАТ ФЕРАТ

ТЮРКЯН БЕКИР МЮМЮН

ТЯНКА ТАЛЕВА ЯНКОВА

ТЯНКО МАНАХИЛОВ ТЯНКОВ

ФАНКА РАДИНОВА ЯНКОВА

ФАРИЗ ГЮНЕР СЕРБЕСТ

ФАТМЕ АПТИКАДИР ХАДЖИМЕХМЕД

ФАТМЕ ИБРЯМОВА ИСМАИЛОВА

ФАТМЕ НЕЖДЕТ РЕДЖЕБ

ФАТМЕ ШЕРИФ МЕХМЕД

ФАТМЕ ШЕФКЕТ НЕДЖИБ

ФАТМЕ ШУКРИ АЛИ

ФАТМЕГЮЛ ШЕРИФ САДЪЛА

ФЕДАТ ФЕРАТ ФЕРАТ

ФЕИМ ДЖЕВДЖЕТ НУРИ

ФЕРАД НАЗМИ ФЕРАД

ФЕРАД НУРИ МЕХМЕД

ФЕРАД ШЕВКЕД МЕХМЕД

ФЕРДИНИЕ ХАСАН ДЖАЛИЛ

ФЕРИДЕ СЕЙДАМЕТ АДЕМ

ФИГЕН ЙОЗТЮРК

ФИДАНКА ЙОСИФОВА ЯКУПОГЛУ

ФИКРИ ХАЛИЛ МЕХМЕД

ФИЛИП ЕМИЛОВ КИРИЛОВ

ФИЛИП МЛАДЕНОВ АСЕНОВ

ФИЛИП ЩИЛЯНОВ ЯНКОВ

ХАБИБЕ АХМЕД МЕХМЕД

ХАБИБЕ ДЖЕМАЛ ЮСНИ

ХАБИБЕ ИЛЯЗ АХМЕД

ХАБИБЕ ОСМАН БЕКИР

ХАБИБЕ ОСМАН САЛИ

ХАВА ГЮЛЮСТАН КЮЧУК

ХАВА ХАЛИЛ МЕХМЕД

ХАВА ХАЛИЛ ХАСАН

ХАВА ЮСЕИНОВА МУСТАФОВА

ХАВЗЕ АЛИ ТАБАК

ХАВЗЕ ДЖЕМАЛ ХАСАН

ХАЗЕЛ ХАШИМ МУСТАФА

ХАЙРЕДИН НАЗИМ ЛЮТВИ

ХАЙРИ ИЛЯЗ МЕХМЕД

ХАЙРИЕ САДУЛА ДОРМУШ

ХАЙРИЕ ХАЛИЛ АХМЕД

ХАКИМЕ ХАЛИЛ МЕХМЕД

ХАКИМЕ ХАСАН ШЕРИФ

ХАЛИБРЯМ САЛИФ ХАСАН

ХАЛИЛ БАСРИ ИБРЯМ

ХАЛИЛ САЛИФ ЕРДЖЕБ

ХАЛИЛ ФИКРИ ХАЛИЛ

ХАЛИЛ ХАЛИЛ ШЕРМЕХМЕД

ХАЛИЛ ЮСЕИН МЕХМЕД

ХАЛИМ ХАЛИЛ ШЕРИФ

ХАМИДЕ ТАСИМ ОСМАН

ХАНИМЕ КАСИМ ЮСЕИН

ХАСАН ИСМАИЛ РЕДЖЕБ

ХАСАН МУСТАФА ОСМАН

ХАСАН НЕДЖАТ ХАСАН

ХАСАН ХАСАН ДОРМУШ

ХАСАН ХАСАН МУСТАФА

ХАСИНЕ МУСТАФА ХАСАН

ХАСИНЕ ШЕФКЕТ МУСТАФА

ХАТИДЖЕ АХМЕД ШАКИР

ХАТИДЖЕ БЕКИР ТАСИМ

ХАТИДЖЕ ГЮЛЮСТАН МЮМЮН

ХАТИДЖЕ ИДАЕТ МЕХМЕД

ХАТИДЖЕ ИСМАИЛ ХАСАН

ХАТИДЖЕ МЕХМЕД ЯКУБ

ХАТИДЖЕ МУСТАФА ЙОЗЛЕМ

ХАТИДЖЕ МУСТАФА ХАСАН

ХАТИДЖЕ ХАЛИБРЯМОВА МЕХМЕДОВА

ХАТИДЖЕ ХАЛИЛ МУСТАФА

ХАТИКЕ МЕХМЕД САЛИФ

ХАТЧЕ МЕХМЕД АЛИ

ХАТЧЕ ХАЛИЛ НАЗИФ

ХАФИЗЕ АХМЕТ МАХМУТ

ХАФИЗЕ ЮСЕИН АРАБАДЖИ

ХАШИМ МЕХМЕД МЮМЮН

ХИДАЕТ ОСМАН АКЧАЙ

ХРИСТИНА СЕРГЕЕВА РАДЕВА

ХРИСТО АСЕНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО БОРИСОВ КУКОРКОВ

ХРИСТО ДОНЧЕВ ИВАНОВ

ХРИСТО ПАНАЙОТОВ ДИМИТРОВ

ХРИСТО ФИДАНОВ ЙОРДАНОВ

ХЪЛМИ МУСТАФА ЮСУФ

ХЮРДЕС ХАЛИБРАМ САДЪЛА

ХЮРЮ ЮСЕИН МЕХМЕД

ШАЗИЕ ЕМИН ЯКУБ

ШЕНАЙ НЕДЖАТИН КАРАНЕБИ

ШЕНГЮЛ АХМЕД МЕХМЕД

ШЕНОЛ ДЖЕМАЛ САЛИЧАУШ

ШЕНОЛ МЕХМЕД МЕХМЕД

ШЕРИ РАМАДАН СЮЛЕЙМАН

ШЕРИФ МУСТАФА ШЕРИФ

ШЕРИФЕ РАФЕТ КУРТУЛАН

ШЕФИЕ ХАСАН ХАСАН

ШУАИБ БЕКИР ИБРЯМ

ШУКРИ САЛИФОВ АЛИЕВ

ШУКРИ СЕЙДАМЕД ХАЛИЛ

ШУКРИ ХАЛИЛ МЕХМЕД

ШУКРИ ХАШИМ МЕХМЕД

ШУКРИЕ ИСМАИЛ ЯЗАДЖЪ

ШУКРИЕ СЮЛЕЙМАН НЕДЖИБ

ШУКРИЕ ХАШИМ МЕХМЕД

ЩИЛЯН ФИЛИПОВ ЩИЛЯНОВ

ЮКСЕЛ АХМЕД БЕКИР

ЮКСЕЛ ХАСАН МУСТАФА

ЮЛИЯН МЕТОДИЕВ ЙОРДАНОВ

ЮРКИЕ ОСМАН ЮСЕИН

ЮРКЮШ АЛИ ХАСАН

ЮРКЮШ ХАСАН ЗАИД

ЮСЕИН АЛИ АПТИ

ЮСЕИН МЕХМЕД ЮСЕИН

ЮСЕИН ХАСАН АЛИ

ЮСЕИН ХАСАН РУФАТ

ЮСЕИН ЮСЕИН АЛИ

ЮСУФ МЕХМЕД ЮСУФ

ЮСУФ МУСТАФА ЮСЕИН

ЮСУФ ШУКРИ МЕХМЕД

ЯКИМ АЛЕКСЕЕВ ЯКИМОВ

ЯКУБ МЕХМЕД ТАБАК

ЯКУБ ХАЛИЛ ЮСЕИН

ЯНКА ГЕОРГИЕВА ЧАРЪКЧИЕВА

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР: ............

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(За публикуване на интернет страницата на общината)

за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: ХАСКОВО ОБЩИНА: СТАМБОЛОВО

С.БАЛКАН КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ 002

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: ................................

----------------------------------------------

ИМЕ

----------------------------------------------

АДЕМ КЕРИМ АПТИКЕРИМ

АДИФЕ ШЕРИФ МУСТАФА

АЗЕГЮЛ МУСТАФА МУСТАФА

АЗИЗЕ АПТУЛА АЛИ

АЙГЮН ГЕРАСИМОВ СВЕТОЗАРОВ

АЙДЪН САЛИМ КАСИМ

АЙДЪН СЕЙРУЛА РАМАДАН

АЙКУТ АЙДЪН

АЙЛИН СЕЙРУЛА РАМАДАН

АЙЛИН ХАЙРЕТИН ИБРАМ

АЙНУР МЮМЮН МУСТАФА

АЙТЕН АЛИ ДЖЕЛИЛ

АЙТЕН ДУРМУШАЛИ МЕХМЕД

АЙХАН УЛУДАЪ

АЙХАН АХМЕД АХМЕД

АЙШЕ АХМЕД ХАСАН

АЛБЕНА АНТОНОВА ИЛИЕВА

АЛБЕНА НЕДЯЛКОВА ИЛИЕВА

АЛЕЙДИН ДУРМУШ ХАСАН

АЛИ МЮМЮН МУСТАФА

АЛИ ХАЛИМ ХАЛИМ

АЛПЕР АПТУРАХМАН ЕМИН

АНТОН ИЛИЕВ ОРМАНДЖИЕВ

АНТОН ЧАУШЕВ ХАДЖИЕВ

АНШЕ БЕКИР ХАЛИБРЯМ

АНШЕГЮЛ РАМАДАН АХМЕД

АПТИЛЯЗИМ АПТИРАИМ ВЕЛИ

АТИДЖЕ ЮСЕИН ЮСЕИН

АХМЕД АХМЕД САЛИ

АХМЕД ИЗЕТ АХМЕД

БАЙЕР ЮМЕР КЕРИМ

БАЙРАМ САЛИ БАЙРАМ

БАЙРИЕ ФЕЙЗУЛА ДЖЕЛИЛ

БАСРИ САЛИМ КАСИМ

БАХРИ ЮМЕР КЕРИМ

БАХРИЕ РАИМ ЮМЕР

БЕРКАН БАХРИ ЮМЕР

БЕХЧЕТ ЮСЕИН БЕКИР

БИРДЖАН МУСТАФА АПТИ

БОЖИДАР РАЙЧЕВ АСЕНОВ

БОРИСЛАВ БОЖИДАРОВ РАЙЧЕВ

ВЕЛА ВЕЛИНОВА АРГИРОВА

ВЕЛИН ВЕЛИНОВ АРГИРОВ

ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ АРГИРОВ

ВЕСКО МАРИНОВ ХРИСТОВ

ВИЖДАН ЮСЕИН АПТИЛЯЗИМ

ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ ГЕНЕВ

ГЕРАСИМ СЪБЕВ СВЕТОЗАРОВ

ГЮЛБЕАЗ ШАКИР ДЖАФЕР

ГЮЛНАДИЕ МЕХМЕД ХАСАН

ГЮЛНАР РАСИМ САЛИ

ГЮЛНАР ФИКРЕТ ЮСЕИН

ГЮЛНАРИЕ ОСМАН РАИМ

ГЮЛСЕР АХМЕД СЮЛЕЙМАН

ГЮЛСЕРЕН НЕДЖАТИ ЙОЗТЮРК

ГЮЛТЕН ФИКРЕТ БЕКИР

ГЮЛФИЕ ХАЛИЛ ШЕРИФ

ГЮЛХАН ИЛМАЗ САЛИФ

ГЮЛШЕН ЮЗЕИР АХМЕД

ГЮНАЙ УРШИТ ШЕРИФ

ГЮРКАН РАМАДАН КАДИР

ГЮРСЕЛ АХМЕД САЛИ

ДАНЧО СИМОВ ГИНЕВ

ДЖЕВАТ АПТИЛЯЗИМ ВЕЛИ

ДУРАН ШАКИР СЮЛЕЙМАН

ДУРГАДЪН ИБРЯМ РАМАДАН

ДУРГУТ ШЕВКЕД РАМАДАН

ДУРГУТ ШЕРИФ ЕМИН

ДУРСУН ХАСАН ФЕРАД

ЕЛМАЗ РАМАДАН ЕМИН

ЕЛФИДЕ ХИЛМИ КЕРИМ

ЕМБИЕ ЕМИН МАРТИНОВА

ЕМИЛ ДРАГОЕВ МЕТОДИЕВ

ЕМИЛИЯ ОГНЯНОВА ПОРАТ

ЕМИЛИЯ ЮРИЕВА ИЛЧЕВА

ЕМРАХ ОГЮН РАМИ

ЕМРОЛ ЮМЕР ИЗЕТ

ЕМУРЛА АПТУРАИМ ВЕЛИ

ЕНВЕР ХАСАН ФЕРАД

ЕРАЙ УРШИТ ШЕРИФ

ЕРГЮЛ ЕНВЕР ЮСЕИН

ЕРГЮН КЕРИМ АПТИКЕРИМ

ЕРДЖАН ДУРГУТ ШЕРИФ

ЕРДИНЧ ЕМИН МЮМЮН

ЕРДУВАН ЕШРЕФ ФЕЙЗУЛА

ЕРОЛ ЕШРЕФ ФЕЙЗУЛА

ЕРСИН ЕРГЮН КЕРИМ

ЕРСИН ФЕРАД ЮСЕИН

ЕРСОЙ ОГЮН РАМИ

ЕРХАН АХМЕД САДУЛА

ЕШРЕФ ФЕЙЗУЛА МАХМУД

ЗЕКИЕ МЮМЮН РЕДЖЕБ

ЗЕХРЕГЮЛ МУСТАФА ДЖАФЕР

ЗИЛИЯ АКИФ РАМАДАН

ЗЮЛБИЕ ЕНВЕР КАСИМ

ЗЮЛБИЕ ИЗЕТ РАИМ

ЗЮЛЕЙХА САМИ БАЙРЯМ

ИБРАХИМ ФАРИТИН МУСТАФА

ИБРЯМ МУСТАФА МУСТАФА

ИВАЙЛО СТОЯНОВ РУСЕВ

ИЗЕТ ХАСАН ЮСЕИН

ИЛКО СТЕФАНОВ МОМЧИЛОВ

ИСМАИЛ МЮМЮН КЕРИМ

ИСМЕТ МЮМЮН АЛИ

ИСМИГЮЛ АЛИ МАХМУД

ИСМИГЮЛ ХАМДИ БАЙРАМ

КАДИР РАМАДАН КАДИР

КАДРИЕ ФАКРИ КАСИМ

КАДРИЕ ХАЛИЛ МУСТАФА

КАДРИЕ ХАЛИЛ САЛИ

КЕРА ХРИСТОВА АЛАДЖОВА

КЕРИМ ДУРГУТ ШЕРИФ

КЕРИМЕ МЮМЮН ИДРИЗ

КЕРИМЕ ФЕРАД ВЕЛИ

КЯЗИМ СЮЛЕЙМАН АХМЕД

ЛИЗА ФИДАНОВА МОЛЛОВА

МАРИН МАРИНОВ ХРИСТОВ

МАРИЯН МАРТИНОВ МОЛЛОВ

МАРТА МАРИНОВА МАРИНОВА

МАРТИН МАРИНОВ МАРИНОВ

МАРТИН СЕРБЕЗОВ МОЛЛОВ

МАРТИН СЕРГЕЕВ АНТОНОВ

МЕЛЕК СЕФТИН АХМЕД

МЕРГЮЛ ФАРИ ТОПАЛОГЛУ

МЕРДЖАН МЮМЮН ДЖАФЕР

МЕТИН СЕФТИН АХМЕД

МИЛЕНА ЛАТИНОВА ХРИСТОВА

МИТАН ХАСАН ЮСЕИН

МУЗАФЕР ЕМИН НУРДИН

МУРАДИЕ БИЛЯЛ МУСТАФА

МУСТАФА АЛИ МЮМЮН

МЮМЮН АЙНУР МЮМЮН

МЮМЮН АЛИ КЕРИМ

МЮМЮН ЕМИН МЮМЮН

МЮМЮН ЕНВЕР ЮСЕИН

МЮМЮН ИСМАИЛ КЕРИМ

МЮМЮН МЕХМЕДАЛИ ЕМИН

МЮМЮН МУСТАФА ИСА

МЮМЮН САЛИМ ШАБАН

МЮМЮН ХАКИФ ДЖАФЕР

МЮМЮНЕ МЮМЮН МЮМЮН

МЮМЮНЕ НИХАД СЮЛЕЙМАН

НАДЖИЕ ВЕЛИ ЮМЕР

НАДЖИЕ МУСТАФА РАШИД

НАДЖИЕ ХАСИМ ФЕЙЗУЛА

НАДИЕ НУРИ МЮМЮН

НАДЯ БОРИСОВА ОРМАНДЖИЕВА

НАДЯ ЯСЕНОВА АРГИРОВА

НАЗИЛЕ ФАРТИН ЙОНДЕР

НАЗМИ НИЯЗИ ЕМИН

НАЗМИЕ КЕРИМ ЕМИН

НАЙМЕ АЛИ ВАТАНСЕВЕР

НАРГИС САЛИБРЯМ ЕМИН

НАРЕГЮЛ САЛИБРЯМ ЕШРЕФ

НАРИЕ ЕРДЖЕБ МУСТАФА

НАФИЯ ВЕЛИ ВЕЛИ

НЕБИЕ ФАРИ КОЧ

НЕВРИЕ ДУРГУД МЕХМЕД

НЕВСЕ КАДИР ФЕЙЗУЛА

НЕДЖАТИ ХАКИФ ХАККЪ

НЕДРЕТ РАКИФ ХАСАН

НЕДЯЛКА ИЛИЕВА МАРТИНОВА

НЕЗАЙЕТ САЛИМ КАСИМ

НЕПЕ НУРИ ШАБАН

НЕРГИС ДУРМУШ КАСИМ

НЕСИБЕ КАСИМ ШЕРИФ

НЕСРИН МЮМЮН САЛИМ

НИАЗИ ЕМИН МЮМЮН

НИКОЛАЙ МИНЧЕВ АЛАДЖОВ

НИКОЛАЙ РАДОМИРОВ ДЕЛЧЕВ

НИХАД СЮЛЕЙМАН АХМЕД

НУРДЖАН РАФЕТ САЛИМ

НУРИЕ РАМАДАН РЕДЖЕБ

НУРТЕН БАХРИ ЮМЕР

НУРТИН ФАХРИ КАСИМ

ОГЮН РАМИ БАЙРАМ

ОКТАЙ МЮМЮН ЕМИН

ОСМАН АЛИОСМАН РАИМ

ОСМАН НЕСРИН МЮМЮН

ОСМАН РАМАДАН РЕДЖЕБ

ПЕДРИЕ МУСТАФА АВДЖЪ

РАДКО ЕНЧЕВ СТОЙЧЕВ

РАДОСЛАВ АСЕНОВ ЩЕРЕВ

РАДОСЛАВ БОЖИДАРОВ РАЙЧЕВ

РАДОСЛАВ СТАНИСЛАВОВ ФИЛИПОВ

РАЙНА ЛЮБЕНОВА АЛАДЖОВА

РАМАДАН КАДИР КАДИР

РАМАДАН МЮМЮН ЕМИН

РАМАДАН РЕМЗИ РАМАДАН

РАМАДАН ХАККЪ ДЖАФЕР

РАМИ БАЙРАМ БАЙРАМ

РАФЕТ САЛИМ КАСИМ

РЕЙХАН ХАСАН ЮСЕИН

РЕМЗИ НИЯЗИ ЕМИН

РЕМЗИ РАМАДАН РАМАДАН

РЕМЗИЕ ЕМИН БЕЙТУЛА

РУМЕН ОГНЯНОВ ЩЕРЕВ

РУМЕН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ

САБРИЕ МУСТАФА КАДИР

САБРИЕ ХАСАН РЕДЖЕБ

САЛИ БАЙРАМ САЛИ

САЛИ ХАЛИЛ АХМЕД

САЛИБРЯМ ЕШРЕФ ФЕЙЗУЛА

САЛИМ МЮМЮН САЛИМ

САМИ БАЙРАМ САЛИ

САМИ ЮМЕР КЕРИМ

СЕБИЛЕ МЕХМЕДАЛИ ХАСАН

СЕБИЛЕ ХРЮСТЕМ КЕРИМ

СЕВГИН РАФЕТ САЛИМ

СЕВГИНАР АПТИЛЯЗИМ БЕКИР

СЕВГИНАР ДЖЕБИР РАМАДАН

СЕВГЮЗЕЛ ФИКРЕТ ЙОЗТЮРК

СЕВГЮЛ СЮЛЕЙМАН БЕКИР

СЕВГЮЛ ФАРИ КАСИМ

СЕВДА РАДИНОВА ДИМИТРОВА

СЕВДАЛИНА ИВАНОВА БОЙЧЕВА

СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

СЕВДАНА СТАНИСЛАВОВА ФИЛИПОВА

СЕВДЖАН АПТУЛА КЕРИМ

СЕВДЖАН ОСМАН РЕДЖЕБ

СЕВДИЕ ДУРГУТ ХАККЪ

СЕВИМ ИСМАИЛ КЕРИМ

СЕВИМ МУСТАФА ИЗЕТ

СЕВИТИН ДУРГУТ РАМАДАН

СЕВИТИН СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД

СЕДРИЕ ИСА МУСТАФА

СЕЗГИН РАФЕТ САЛИМ

СЕЗЕР ЮСЕИН ВЕЛИ

СЕЙХАН ОСМАН АЛИОСМАН

СЕЛВЕР МЮМЮН МУСТАФА

СЕЛИМЕ ЮСЕИН ЕМИН

СЕЛЯТИН СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД

СЕМРА ШАКИР ИЗЕТ

СЕРГЕЙ АНТОНОВ ХАДЖИЕВ

СИЛВИЯ РАДЕВА ЙОНЕР

СНЕЖАНА СЕВДАЛИНОВА ЕМИЛОВА

СТЕФАН РАДОМИРОВ ДЕЛЧЕВ

СУЗАНА БОЖИДАРОВА РАЙЧЕВА

СУНАЙ САМИ ЮМЕР

СУРАЙ ЮКСЕЛ АХМЕД

СЮЛЕЙБЕ АДЕМ ОСМАН

СЮЛЕЙБЕ САЛИ БАЙРАМ

СЮЛЕЙМАН АХМЕД МУРАД

СЮЛЕЙМАН НИХАД СЮЛЕЙМАН

СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН АХМЕД

ТАНЕР АВНИ ЕНВЕР

ТАШКАДЪН РАМАДАН ЕМИН

ТЕЗГЮЛ ГАЛИБ ЕМИН

ТЕНЗИЛЕ МЮМЮН МЕХМЕД

ТЕНЬО ЛЮБЕНОВ ХРИСТОВ

ТОМИ АСЕНОВ МАРТИНОВ

ТУНДЖАЙ САМИ ЮМЕР

УЛВИЕ ОСМАН РАИМ

УРШИТ ЮСЕИН ШЕРИФ

ФАИК АХМЕД САДУЛА

ФАРИ ДЖАФЕР АЛИ

ФАРИ ФАРИ ДЖАФЕР

ФАРИТИН ИБРЯМ МУСТАФА

ФАТМЕ МЕХМЕД ДЖАФЕР

ФАТМЕ РАМИ АПТИКЕРИМ

ФАТМЕ ХАКИФ БАЙРАМ

ФАХРИ КАСИМ МУРАД

ФЕДЯ МИНЧЕВ АЛАДЖОВ
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(За публикуване на интернет страницата на общината)

за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: ХАСКОВО ОБЩИНА: СТАМБОЛОВО

С.СТАМБОЛОВО КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ 001

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: ................................

----------------------------------------------

ИМЕ

----------------------------------------------

АДЕЛИНА ХРИСТОВА РУСЕВА

АДЕМ МЕХМЕД САЛИФ

АЗИЗ ИДРИЗ ХАСАН

АЙГЮЛ ЮСЕИН ХАСАН ХИЛЕ

АЙДЪН МЕХМЕД ЮСУФ

АЙКАЧ НЕДЖАТ ХАСАН

АЙЛИН КУРТУЛАН

АЙНУР БЕЙСИМ МУСТАФА

АЙТЕН АШКЪН ИЛМИ

АЙТЕН БАЙРЯМ ХАЛИЛ

АЙТЕН САДУЛА ЮСЕИН

АЙХАН МУСТАФА ХАСАН

АЙХАН НАДЖИ МУСТАФА

АЙШЕ АХМЕД ЮСЕИН

АЙШЕ ДЖАФЕР ШАИБ

АЙШЕ ЕЮБ АПТИ

АЙШЕ НУРИ МЕХМЕД

АЙШЕ НУРИ МЕХМЕД

АЙШЕ РАШИД МЕХМЕДАЛИ

АЙШЕ СЕБАХТИН ЮСЕИН

АЙШЕ ХАБИБ ЮСЕИН

АЙШЕГЮЛ ШЕРИФ САДЪЛА

АЛБЕНА ДИМИТРОВА СПАСОВА

АЛБЕНА СТАВРЕВА АТАНАСОВА

АЛЕВ МАРЕМ МАХМУД

АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ АСЕНОВ

АЛЕКСЕЙ ЯКИМОВ СЕРБЕЗОВ

АЛЕКСИ МАРИНОВ БЕКЯРОВ

АЛИ ХАСАН АЛИ

АНА РАФАИЛОВА КАЧАКОВА

АНАНИ АЛИПИЕВ ХРИСТОВ

АНАТОЛИЙ НЕВЕНОВ АСЕНОВ

АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

АНГЕЛ ДЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛИНА ВЕРЕВА АЛИ

АНГЕЛИНА МИТКОВА МАРИНОВА

АНГЕЛИНА СТОЯНОВА АЛЕМАНОВА

АНЕЛИЯ КАТЕРИНОВА ЙОРДАНОВА

АНЕЛИЯ ХУБЕНОВА ХРИСТОВА

АНИТА ЙОРДАНОВА ЕЛБИШГЕР

АНИФЕ ХАСАН МУСТАФА

АНИФЕ ХАСАН ОСМАН

АНКА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА

АНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

АНКА ГЕОРГИЕВА КУКОРКОВА

АНКА КОЛЕВА ИВАНОВА

АНТОН РУСЕВ РУСЕВ

АНТОН ЩИЛЯНОВ ИЛИЕВ

АНТОНИЯ СЕРГЕЕВА ЧАВУШОГЛУ

АНШЕ ХАЛИЛ АХМЕД

АПТИ МЮМЮН АПТИ

АПТИЛЯЗИМ АХМЕД КЮЧУК

АРИФ ШУКРИ СЕЙДАМЕД

АСЕН АСПАРУХОВ СЕВЕРИНОВ

АСЕН ДЕЛЧЕВ КОЛЕВ

АСЕН ЕМИЛОВ КРАСИМИРОВ

АСИЕ МЮМЮН ИСМАИЛ

АСИЕ ХАКИМ МЕХМЕД

АСИЕГЮЛ РАИФ МУСТАФА

АСПАРУХ СЕВЕРИНОВ СЕВЕРИНОВ

АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ ДЕМИРЕВ

АТАНАС ИВАНОВ ТОДОРОВ

АТАНАС КАЛОЯНОВ АТАНАСОВ

АТАНАС КОЛЕВ ЙОРДАНОВ

АТАНАС МИТЕВ ДЕЛЧЕВ

АТАНАСКА ВЪКОВА АТАНАСОВА

АТАНАСКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

АТЧЕ МУСТАФА АЛИ

АФИЗЕ ИБРАМ САДУЛА

АФИЗЕ ЮСЕИН МЕХМЕД

АХМЕД АХМЕД КЕДИК

АХМЕД ЗЮЛКЕР АХМЕД

АХМЕД МЕХМЕД ЮСЕИН

АШКЪН ИЛМИ ЮСЕИН

БАЙРИЕ ФЕРАД ШЕВКЕД

БАЙРЯМ ХАСАНОВ КУКОРКОВ

БАЙСЕ МЕХМЕД БЕКИР

БАСРИ ИБРЯМ БЕКИР

БАСРИ САЛИФ ЕРЕДЖЕБ

БАХРИ САИДАХМЕДОВ БЕКИРОВ

БАХРИЕ ХАСАН АПТИ

БЕЙНУР АЙНУР БЕЙСИМ

БЕЙСИМ АЙНУР БЕЙСИМ

БЕЙСИМ МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕД

БЕЙСИМ МУСТАФА МУСТАФА

БЕЙСИМ САБРИ АЛИ

БЕЙСИМ ХАЛИБРЯМ ХАЛИБРЯМ

БЕЙСИМ ХАЛИЛ НАЗИФ

БЕКИР МЮМЮН БЕКИР

БЕКИР ТАСИМ ШАКИР

БЕРКАН ШЕРИФ САДЪЛА

БЕХИЕ МЕХМЕД ЮСУФ

БИЛЯНА МЕТОДИЕВА СЕВЕРИНОВА

БИСЕР АСЕНОВ СПАСОВ

БИСТРА ФИЛИПОВА ВЕЛИНОВА

БОЖАНКА ХРИСТОВА ДЕЛЧЕВА

БОЙКО ЙОСИФОВ МЛАДЕНОВ

БОРИС ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ

БОРЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

БОЯН БОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

БОЯН ВЕЛИНОВ АЛЕКСИЕВ

БОЯНА АНГЕЛОВА БЕКЯРОВА

БЮЛЕНТ БЕКИР МЮМЮН

БЮЛЕНТ САДУЛА САДЪК

ВАЛЕРИЯ КОЛЕВА ДЮЛГЕРОВА

ВАНЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА

ВАСИЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ

ВАСИЛКА АНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА

ВЕЛИН АЛЕКСИЕВ ВЕЛИНОВ

ВЕНКО АТАНАСОВ ЩЕРЕВ

ВЕСКО ПИЛЕВ ЛЕНКОВ

ВИЛДАН АЛИ ЮСУФ

ВИЛДАН МЮМЮН ИСМАИЛ

ВИОЛЕТА ВЕСКОВА ХРИСТОВА

ВИОЛЕТА ИСАЕВА СТОЯНОВА

ВИОЛЕТА МАРТИНОВА ЮЛИЯНОВА

ВЪКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

ВЪЛКА КОЛЕВА БАРАКОВА

ВЪЛКА ТОДОРОВА ДЕЛЧЕВА

ГАЛИБ БЕЙСИМ АКИФ

ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА СТОЯНОВА

ГАЛЯ ЮЛИЯНОВА КРАСИМИРОВА

ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМОВ НЕДЯЛКОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МАДЖИРОВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИТЕВ

ГЕОРГИ ТЕНЕВ ГЛАВОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАШИНОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ТАЛЕВ

ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАНА АНГЕЛОВА МАРИНОВА

ГЕРГАНА ИВАНОВА КАРАСТАЙКОВА

ГИНА ВЪЧЕВА ПЕТКОВА

ГИНКА ГЕНЕВА ДЕЛЧЕВА

ГЪЛЪБ НИКОЛОВ ЩЕРЕВ

ГЮЛБИЕ МЕСТАН ИБРЯМ

ГЮЛБИЕ ХАСАН ИСМАИЛ

ГЮЛБИЕ ЯКУБ ЮСЕИН

ГЮЛНАЗ ИЛЯЗ АКИФ

ГЮЛНЕВЕР МАХМУД ЮСЕИН

ГЮЛСЕВЕР НАСУФ СЮЛЕЙМАН

ГЮЛТЕН НАЗИМ РАМАДАН

ГЮЛТЕН ОСМАН ХАЛИЛ

ГЮЛФИНАС АПТИКАДИР АЛИ

ГЮЛШЕН ФИКРЕД МУСТАФА

ГЮЛЮЗАР ШУАИБ БЕКИР

ГЮЛЯЕТ МЮМЮН СМАИЛ

ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ

ГЮСЮМ МУСТАФА ХАСАН

ГЮСЮМ ФАРИЗ ИЗЕТ

ДАНКА ТОНЧЕВА ЛАТИНОВА

ДЕЛКА ВАНЧЕВА ПЕШЕВА

ДЕЛКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

ДЕЛКА ЙОРДАНОВА СТАЙКОВА

ДЕЛКА ПЕТКОВА ВЪЛЧЕВА

ДЕЛКА ТЕНЕВА ИВАНОВА

ДЕЛКА ХРИСТОЗОВА ХРИСТОВА

ДЕЛЧО ТОДЕВ ДЕЛЧЕВ

ДЖЕВАТ ХАСАН ЮСЕИН

ДЖЕВДЖЕТ НУРИ ЕМУРЛА

ДЖЕВДЖЕТ СУНАЙ ДЖЕВДЖЕТ

ДЖЕМАЛ РАМАДАН САЛИЧАУШ

ДЖЕМАЛ ХАСАН ЯКУБ

ДЖЕМИЛ ХАСАН ХАСАН

ДЖЕМИЛЕ ШАБАН ХАЛИБРЯМ

ДЖУНЕЙТ МЕХМЕТ ЙОЗДЖАН

ДИМИТРИЙКА ЙОРДАНОВА АРАБАДЖИЕВА

ДИМИТРИЙКА КОЛЕВА ЖЕКОВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ХРИСТОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ДИМЧО ПЕТРОВ МАНОЛОВ

ДИНЧЕР ДЖЕВАТ ЮСЕИН

ДИЯНА АНГЕЛОВА УУООДС

ДОНКА ДОНЧЕВА КОЛЕВА

ДОРКА КОСТОВА ИЛИЕВА

ДУРХАН БЕЙСИМ ХАЛИБРЯМ

ЕВЕЛИН ЕВГЕНИЕВ КЮЧУКОВ

ЕВТИМ ДИМИТРОВ БОЖИНОВ

ЕЛЕНКА ВАСИЛКОВА АНГЕЛОВА

ЕЛИ ИВАНОВА ОГНЯНОВА

ЕЛИНА МАРИЕВА МАРИНОВА

ЕЛИНКА МАРЧЕВА ДИМОВА-СТАТЕВА

ЕЛИФ ЮКСЕЛ ХАСАН

ЕЛКЕН АЛЕКСЕЕВ ХАРИЗАНОВ

ЕЛФИДА ВЕЙСАЛ КАРАМУСТАФА

ЕМБИЕ ЮСЕИН БЕКИР

ЕМИЛ ЕМИЛОВ КРАСИМИРОВ

ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА КОЛЕВА

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА

ЕМИЛЯНА МЛАДЕНОВА ЧОРБАДЖИЕВА

ЕМИНЕ АПТИЛЯЗИМ БЕКИР

ЕМИНЕ КАДИРОВА АЛИЕВА

ЕМИНЕ МЕХМЕД ЮМЕР

ЕМИНЕ ХАСАН ШЕРИФ

ЕМРАХ ДЖЕВАТ ЮСЕИН

ЕРДЖАН БЕЙСИМ САБРИ

ЕРДЖАН ОСМАН ЮСЕИН

ЕРДЖАН ЯКУБ ЮСЕИН

ЕРДИНЧ ХАЛИМ ХАЛИЛ

ЕРДИНЧАНЕ ОСМАН ЮСЕИН

ЕРЕДЖЕБ КЯМИЛ ИЗЕТ

ЕРМЕТ ХАЛИЛ АРАБАДЖИ

ЕРОЛ БЕКИР ТАСИМ

ЕРХАН МУСТАФА ЮСУФ

ЕРХАН ХАМДИ ХАСАН

ЖЕЧКА НИКОЛОВА КОЛЕВА

ЖИВКА НИКОЛОВА СТОЯНЧЕВА

ЗАЙДЕ НАЗИМ КУРТУЛАН

ЗДРАВКО ОРЛИНОВ АНГЕЛОВ

ЗЕЙНЕБ ЕМИН ХАЛИЛ

ЗЕЛИЕ БЕКИР ХАСАН

ЗЕХНИ РЕДЖЕБ МУСТАФА

ЗИЙНЕБ ХАЛИЛ ХАЛИБРЯМ

ЗИЛЕ ИБРАМ МЕХМЕД

ЗИНЕБ ТАСИН ЮСУФ

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ЗЛАТКА МАРИНОВА РУСЕВА

ЗЛАТКО ДОНЧЕВ ТОДОРОВ

ЗЮЛБИЕ КАДИР РУФАТ

ЗЮЛКЕР АХМЕД БЕКИР

ЗЮМБЮЛА АНГЕЛОВА СЬОНМЕЗ

ИВАН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ИВАН ЖЕКОВ ЛАТИНОВ

ИВАН СЕВДАЛИНОВ КИРИЛОВ

ИВАН ТАЛЕВ ТЕРЗИЕВ

ИВАНКА АНКОВА ТОДОРОВА

ИВАНКА ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧЕВА

ИВАНКА ДЕЛЧУНОВА СПАСОВА

ИВАНКА МАРИНОВА ГОСПОДИНОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ИВО ХРИСТОВ АТАНАСОВ

ИДРИЗ ОСМАН ХАСАН

ИЗАБЕЛА СЕВЕРИНОВА СЕРБЕЗОВА

ИЗЕТ ЮСЕИН САЛИ

ИЛИКНУР ХАМДИ НУРИ

ИЛИЯН МАРИНОВ ЮЛИЯНОВ

ИЛМИЕ МУСА САЛИЧАУШ

ИЛХАН КЯЗИМ ХАСАН

ИЛЯЗ ИБРЯМ ХАЛИЛ

ИЛЯЗ ОСМАН ХАСАН

ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН ИСМАИЛ

ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН ПЪНАРДЖЪ

ЙОРДАН ЛАТУНОВ АРАБАДЖИЕВ

ЙОСИФ МЛАДЕНОВ ТИРАКИЕВ

ЙЪЛМАЗ АХМЕД МЕХМЕД

КАДРИЕ АЛИ НУРИ

КАДРИЕ ИЗЕТ МУСТАФА

КАДРИЕ НУРШЕН БЕХЧЕД

КАЛБИЕ КЯЗИМ РАИМ

КАЛОЯН АТАНАСОВ КОЛЕВ

КАМЕЛИЯ НЕДЯЛКОВА ДЕЛЧЕВА

КАНА СТАЙКОВА ЯНКОВА

КАНА ХРИСТОВА ВЪКОВА

КАСИМ МЮМЮН ЮСЕИН

КАТЯ РАНГЕЛОВА СЮЛЕЙМАН

КЕМАЛ ЮСЕИН АПТИ

КИРИЛ ГОСПОДИНОВ КИРОВ

КИРИЛ ИЛИЕВ АСЕНОВ

КИЧКА ПАШИНОВА КОЛЕВА

КОСТА ТАЛЕВ ТОДЕВ

КОСТА ХРИСТОВ ДОНЧЕВ

КРАСИМИР СТЕФАНОВ РУСЕВ

КРАСИМИР ЮЛИЯНОВ КРАСИМИРОВ

КЪЙМЕТ СЕВИМ АХМЕД

ЛОЗАНА ЙОСИФОВА ДИМОВА

ЛЮБОМИР ЕВТИМОВ ЮРИЕВ

ЛЮТВИЕ ЮСЕИН АХМЕД

МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ДИМЧЕВА

МАРЕМ МАХМУД МАХМУД

МАРИАНА БОРИСОВА АШЧЪ

МАРИЙКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

МАРИЙКА НАНЕВА ЛЕНКОВА

МАРИЙКА СТОЙЧЕВА АТАНАСОВА

МАРИН АСЕНОВ МИТКОВ

МАРИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

МАРИНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА

МАРИЯ СТОЕВА ТЯНКОВА

МАРИЯ ТЕНЕВА МАДЖИРОВА

МАРИЯ ТОНЧЕВА ИЛЧЕВА

МАРИЯНА ВЪРБАНОВА КУЦАРОВА

МАРТИН МАРТИНОВ ХРИСТОВ

МАРЧО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

МАРЧО СТОЯНОВ МАРИНОВ

МАХМУД МАРЕМ МАХМУД

МАХМУЛЯ АПТИЛЯЗИМ АЛИ

МЕЛИХА МЕХМЕД ЮСЕИН

МЕЛИХА ЮСЕИН ЮСЕИН

МЕРИЕМ МЕХМЕДАЛИ ДУРМУШ

МЕСУТ МЮМЮН ХАДЖИМЕХМЕД

МЕТИН АДЕМ МЕХМЕД

МЕТИН МУСТАФА МЕХМЕД

МЕТИН ХЮСЕИН ЙОНУЗ

МЕТОДИ ПАВЛОВ МЕТОДИЕВ

МЕХМЕД АДЕМ МЕХМЕД

МЕХМЕД АЙДЪН МЕХМЕД

МЕХМЕД БАЙРЯМ ТАБАК

МЕХМЕД МЕХМЕД СМАИЛ

МЕХМЕД МУСТАФА ЮСЕИН

МЕХМЕД РАМАДАН МЕХМЕД

МЕХМЕД ХАЛИМ ШЕРИФ

МЕХМЕД ЮСУФ МУСТАФА

МЕХМЕДАЛИ САБРИ ДУРМУШ

МЕХМЕДАМИН САДЪК САДУЛА

МИЙРЕМ РАФЕТ РАИМ

МИЛЕНА ЕМИЛОВА ИВАНОВА

МИЛЧО СТОЙЧЕВ ХРИСТОВ

МИМА АТАНАСОВА ПЕНЕВА

МИМИ ИЛИЕВА СТЕФАНОВА

МИНКА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА

МИРОСЛАВ НЕВЕНОВ АСЕНОВ

МИТЮ ЮЛИЯНОВ ИСАЕВ

МЛАДЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

МОХАМЕД НАЗИМ ЛЮТВИ

МУКАДЕС САБРИЕВА СМАИЛОВА

МУКСИН МЕХМЕД МЕХМЕД

МУКСИН МУСТАФА ОСМАН

МУСТАФА АЛИ ХАСАН

МУСТАФА ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН

МУСТАФА МЕХМЕД МЕХМЕД

МУСТАФА МЮМЮН БЕКИР

МУСТАФА ОСМАН ХАСАН

МУСТАФА ХАСАН АЛИ

МУСТАФА ХАСАН ТАХИР

МУСТАФА ХЪЛМИ МУСТАФА

МУСТАФА ШЕРИФ ШЕРИФ

МУСТАФА ШУАИБ БЕКИР

МУСТАФА ЮСЕИН ЮСУФ

МЮЗЕИН ХАШИМ ЮСЕИН

МЮМЮН АЛИОСМАН ХАСАН

МЮМЮН АПТИ РАМАДАН

МЮМЮН ИБРЯМ ХАСАН

МЮМЮН КАСИМ ЮСЕИН

МЮМЮН МУСТАФА ХАДЖИМЕХМЕД

МЮМЮН МУСТАФА ХАЛИЛ

МЮМЮН САЛИ ИСМАИЛ

МЮМЮН ХАЛИЛ АЛИ

МЮМЮН ШУКРИ МЕХМЕД

МЮМЮН ЮСЕИН ХАСАН

МЮМЮНЕ МЮМЮН ХАЛИЛ

НАДЖИ ИСМАИЛ ХАЛИЛ

НАДЖИЕ АЛИ ЮСУФ

НАДЖИЕ АХМЕД ХАСАН

НАДЯ ИСАЕВА МАРТИНОВА

НАДЯ ХРИСТОВА ОГНЯНОВА

НАЗИМ НАЗИФОВ МЕХМЕДОВ

НАЗИФ ХАЛИЛ МЕХМЕД

НАЗИФЕ МЕХМЕД ТЕРЗИ

НАЗИФЕ МЕХМЕД ХАСАН

НАЗМИ ОСМАН ЮМЕР

НАЗМИ ФЕРАД ХАЛИЛ

НАЗМИЕ ОСМАН ХАЛИЛ

НАУМ АНТОНОВ РУСЕВ

НЕБИБЕ ИЛЯЗ ЮМЕР

НЕБИБЕ КАСИМ МЕХМЕД

НЕВЕН ИЛИЕВ АСЕНОВ

НЕВЕНА МАРТИНОВА ТАБАКЛЪ

НЕВЕНА РАДЕВА ХРИСТОВА

НЕВЕНА ХРИСТОВА АЛЕМАНОВА

НЕВИН АХМЕД ИНАН

НЕВРИЕ ИСМАИЛ ИСМАИЛ

НЕВРИЕ МЕХМЕД ЕМУРЛА

НЕВРИЕ ХАЛИЛ МЮМЮН

НЕВСЕ ШУКРИ МЕХМЕД

НЕДЖИБ НЕЖДЕТ НЕДЖИБ

НЕДЖИБЕ ИЛЯЗ СЮЛЕЙМАН

НЕДЖМИЕ БЕЙСИМ САБРИ

НЕДЯЛКА АТИЛОВА АНГЕЛОВА

НЕДЯЛКА ЗЛАТАНОВА ПАШИНОВА

НЕДЯЛКА ТЕНЕВА РАЙЧЕВА

НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА

НЕДЯЛКО ПЕЙЧЕВ ПЕТКОВ

НЕЖДЕТ БЕХЧЕТ НУРИ

НЕЛА ДАВИДОВА АСЕНОВА

НЕЛА МИТКОВА КРАСИМИРОВА

НЕЛИ ЙОРДАНОВА КОРДОВА

НЕЛИ ТЯНКОВА НОЙМАН

НЕРМАН СЕЙДАЛИ ЮСЕИН

НЕСРИН АХМЕД ЙОЗТЮРК

НЕФИЗЕ ЮСУФ МУСТАФА

НЕШО ЕВТИМОВ НЕДЯЛКОВ

НИВЯНА КУРТЕВА МАЧКОВА

НИКОЛА АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

НИКОЛА ТОДОРОВ КОЛЕВ

НИКОЛА ХРИСТОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ МАРИНОВ ЮЛИЯНОВ

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВ ДЮЛГЕРОВ

НУРАЙ НАЗМИ ФЕРАД

НУРБИЕ МЕХМЕДАЛИ ТЕРЗИ

НУРГЮЛ ИДРИЗ ЙОНУЗ

НУРГЮЛ МУРСИН АХМЕД

НУРИ ФЕРАД МЕХМЕД

НУРИЕ ЗЮЛКЕР ЕМУРЛА

НУРХАН СЮЛЕЙМАН ЮСУФ

НУРШЕН БЕХЧЕД ЕМУРЛА

ОКТАЙ ОРЛИНОВ ИЛИЕВ

ОННИК КЕВОРК КЕВОРКЯН

ОРЛИН НАСКОВ НИКОЛОВ

ОРХАН БЕКИР ТАСИМ

ОСМАН АЗИЗ ИДРИЗ

ПАВЕЛ МЕТОДИЕВ МЕТОДИЕВ

ПАВЕЛ МЕТОДИЕВ СТОЯНЧЕВ

ПАВЛИНКА ЛЕНКОВА КОЛЕВА

ПЕДРИЕ МУСТАФА ЙОЗДЖАН

ПЕНКА КОЛЕВА ТОДОРОВА

ПЕТКО ТЯНКОВ МАНАХИЛОВ

ПЕТРА ДЕЛЧЕВА АТАНАСОВА

ПЕТЪР НЕДКОВ ПЕШЕВ

ПЕТЯ АНГЕЛОВА ЛАТИНОВА

ПЕТЯ ТОНЧЕВА ДИМОВА

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

ПЛАМЕН НЕДЯЛКОВ ПЕЙЧЕВ

ПЛАМЕН ХАРИТОНОВ ЧОРБАДЖИЕВ

РАБИЕ МУСТАФА ХАЛИЛ

РАДКА НЕНЧЕВА ТАЛЕВА

РАИМ АХМЕД БЕКИР

РАИМ ИЗЕТ ЮСЕИН

РАИМ ХАЛИЛ ЮСУФ

РАИФ БЕЙСИМ МЕХМЕД

РАЙМЕ АХМЕД ХАСАН

РАСИМ МЮМЮН ЮСЕИН

РАФЕТ НАИМ РАИМ

РАФИЕ ШЕРАФЕТИН МУСТАФА

РЕДЖЕБ МЕХМЕД МЕХМЕД

РЕЙХАН РАИМ ИЗЕТ

РЕНГИНАР ИДРИЗ НУРИ

РЕНГИНАР МЮМЮН ХАСАН

РЕНГИНАР РАИМ МЮМЮН

РЕНГИНАР РЕДЖЕБ ХАЛИМ

РЕФИЯ АХМЕДОВА АКДОГАН

РУМЕН ИВОВ ХРИСТОВ

РУСИ АНТОНОВ РУСЕВ

РУСКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

РУСКО СТАЙКОВ СТАЙКОВ

САБИН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

САБИНА АНГЕЛОВА КАЧАКОВА

САБИХА ФАИК ФЕРАТ

САБРИ РЕДЖЕБ МЮМЮН

САБРИЕ ЯЗАДЖЬОГЛУ

САДИФЕ ХАШИМ АШЪКОГЛУ

САДУЛА САДЪК СЮЛЕЙМАН

САДЪКА ИСМАИЛ МАХМУД

САЛИФ ХАЛИБРЯМ ХАСАН

САМЕТ ФИКРИ ХАЛИЛ

САНИЕ АЛИ БЕКИР

СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА МЕТОДИЕВА

СВЕТЛИН СЕРГЕЕВ ДЮЛГЕРОВ

СВЕТОСЛАВ ЮЛИЯНОВ КРАСИМИРОВ

СВИЛЕН СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ

СЕБАХТИН БЕЙСИМ МУСТАФА

СЕБИЛЕ ЕРДЖАН ОСМАН

СЕВГИ МУСТАФА КЕДИК

СЕВГИНАР МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА

СЕВГИНАР МУСТАФА ИБРЯМ

СЕВГИНАР НАЗЪМ СЕРБЕСТ

СЕВГИНАР ЮНУЗ АЛИ

СЕВДА ИЛИЕВА ДЮЛГЕРОВА

СЕВДА ЯСЕНОВА КАСАБОВА

СЕВДАЛИН КИРИЛОВ СТОЯНОВ

СЕВДАЛИН МАКСИМОВ ГЮЗЕЛЕВ

СЕВДАЛИН СВЕТОСЛАВОВ СИМЕОНОВ

СЕВДАЛИНА АНДОНОВА АВШАР

СЕВДАЛИНА МАРИНОВА БЕКЯРОВА

СЕВДАЛИНА ХРИСТОВА ЮМЕРДЖИОГЛУ

СЕВДИЕ БАСРИ ИБРЯМ

СЕВДИЕ ГАЛИБ ДУРМУШ

СЕВДИЕ САБАХТИН ХАЛИБРЯМ

СЕВДИЕ ХАСАН ХАЛИЛ

СЕВЕРИН АЛЕКСЕЕВ ЯКИМОВ

СЕВЕРИН ХРИСТОВ ФИДАНОВ

СЕВЕРИНА СВЕТОСЛАВОВА СИМЕОНОВА

СЕВИНЧ МУСТАФА ИБРЯМ

СЕЗГИН ХАСАН ХАСАН

СЕЙД ЮСЕИН ДЖАЛИЛ

СЕЙДАХМЕД АДЕМ АХМЕД

СЕЙДАХМЕД БЕКИР АХМЕД

СЕЙХАН ДЕМИРДЖАН

СЕЙХАН ВЕЛИ АЛИ

СЕЙХАН ХАСАН ХАСАН

СЕЙХАТИН ТАСИМ ЮСЕИН

СЕЛИМЕ ДУРХАН ХАЛИБРЯМ

СЕМА ИЛИЯНОВА ХУБЕНОВА

СЕМИХА НАЗМИЕВА МЕХМЕД

СЕМРА ЙОЗ

СЕНАЙ БЕХЧЕТ НУРИ

СЕРБЮЛЕНТ МЮМЮН ХАСАН

СЕРГЕЙ ЕМИЛОВ ЧОЛАКОВ

СЕРГЕЙ МАРТИНОВ ЮЛИЯНОВ

СЕРГЕЙ СИМОВ ДЮЛГЕРОВ

СЕРДАР ХЪЛМИ МУСТАФА

СЕРДЖАН ГЕОРГИЕВ ЩЕРЕВ

СИБЕЛ ЕМИЛОВА ЧОЛАКОВА

СОНЯ КИРИЛОВА ДОШЕВА

СОФКА СИМЕОНОВА МЕТОДИЕВА

СПАС ИВАНОВ КОЛЕВ

СПАС ЙОРДАНОВ СПАСОВ

СРЕБРА ТЕХОВА ВЪЛЧЕВА

СТАЙКА КОЛЕВА ХРИСТОВА

СТАЛЮ ТАШЕВ СТАЛЕВ

СТАНИМИР БИСЕРОВ СПАСОВ

СТАНИМИР ДИМИТРОВ ДИМЧЕВ

СТЕФАН ВЕСКОВ ХРИСТОВ

СТЕФАН МИТКОВ ХРИСТОВ

СТЕФЧО АТАНАСОВ СЕВОВ

СТОЙЧО ДЕЛЧЕВ СТОЙЧЕВ

СТОЯН АСЕНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ИВАНОВ ТОДОРОВ

СТОЯН МАРЧЕВ МАРИНОВ

СТОЯН СТЕФАНОВ РУСЕВ

СТОЯН ХРИСТОВ ИВАНОВ

СУЗАНА СЕВЕРИНОВА ИЛИЕВА

СУНАЙ ДЖЕВДЖЕТ НУРИ

СЪБИ КРАСИМИРОВ ТЮТЮНДЖИЕВ

СЪДЪКА САДУЛА ПЪНАРДЖЪ

СЪДЪКА САДЪК ОСМАН

СЮЛЕЙМАН РЕДЖЕБ ПЪНАРДЖЪ

ТАЛЮ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

ТАЛЮ ХРИСТОВ ТАЛЕВ

ТАМАРА МАРТИНОВА КЕРВАН

ТАНКА ВАНЧЕВА АНГЕЛОВА

ТАНЯ КОСТОВА БОЖИКОВА

ТАСИМ ИЛЯЗ ОСМАН

ТАСИМ ЮСЕИН МЕХМЕДАЛИ

ТАСКО НЕШКОВ АСЕНОВ

ТАШИНА МИТКОВА МАРИНОВА

ТЕЗДЖАН МЕХМЕД АПТИ

ТЕНЗИЛЕ МУСТАФА АПТИ

ТЕНЗИЛЕ НУРИ ИБИШ

ТЕНЧО ГОСПОДИНОВ МАНОЛОВ

ТЕНЧО ДЕЛЧЕВ КАРАСТАЙКОВ

ТИНКА ИВАНОВА ДЕНДЛЕР

ТИХОМИР ЙОНКОВ ГЮДЖЕНОВ

ТИХОМИР РУСЕВ РУСЕВ

ТОДОР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ

ТОДОР КОЛЕВ КОЛЕВ

ТОДОР ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ

ТОДОР ТАЛЕВ ТОДОРОВ

ТОДОРКА МАРИНОВА ХРИСТОВА

ТОНКА АНГЕЛОВА БОЙДЕВА

ТОНКА ВЪЛЕВА ДЕЛУНОВА

ТОНКА МИТЕВА МИТЕВА

ТУРХАЙ ФЕДАТ ФЕРАТ

ТЮРКЯН БЕКИР МЮМЮН

ТЯНКА ТАЛЕВА ЯНКОВА

ТЯНКО МАНАХИЛОВ ТЯНКОВ

ФАНКА РАДИНОВА ЯНКОВА

ФАРИЗ ГЮНЕР СЕРБЕСТ

ФАТМЕ АПТИКАДИР ХАДЖИМЕХМЕД

ФАТМЕ ИБРЯМОВА ИСМАИЛОВА

ФАТМЕ НЕЖДЕТ РЕДЖЕБ

ФАТМЕ ШЕРИФ МЕХМЕД

ФАТМЕ ШЕФКЕТ НЕДЖИБ

ФАТМЕ ШУКРИ АЛИ

ФАТМЕГЮЛ ШЕРИФ САДЪЛА

ФЕДАТ ФЕРАТ ФЕРАТ

ФЕИМ ДЖЕВДЖЕТ НУРИ

ФЕРАД НАЗМИ ФЕРАД

ФЕРАД НУРИ МЕХМЕД

ФЕРАД ШЕВКЕД МЕХМЕД

ФЕРДИНИЕ ХАСАН ДЖАЛИЛ

ФЕРИДЕ СЕЙДАМЕТ АДЕМ

ФИГЕН ЙОЗТЮРК

ФИДАНКА ЙОСИФОВА ЯКУПОГЛУ

ФИКРИ ХАЛИЛ МЕХМЕД

ФИЛИП ЕМИЛОВ КИРИЛОВ

ФИЛИП МЛАДЕНОВ АСЕНОВ

ФИЛИП ЩИЛЯНОВ ЯНКОВ

ХАБИБЕ АХМЕД МЕХМЕД

ХАБИБЕ ДЖЕМАЛ ЮСНИ

ХАБИБЕ ИЛЯЗ АХМЕД

ХАБИБЕ ОСМАН БЕКИР

ХАБИБЕ ОСМАН САЛИ

ХАВА ГЮЛЮСТАН КЮЧУК

ХАВА ХАЛИЛ МЕХМЕД

ХАВА ХАЛИЛ ХАСАН

ХАВА ЮСЕИНОВА МУСТАФОВА

ХАВЗЕ АЛИ ТАБАК

ХАВЗЕ ДЖЕМАЛ ХАСАН

ХАЗЕЛ ХАШИМ МУСТАФА

ХАЙРЕДИН НАЗИМ ЛЮТВИ

ХАЙРИ ИЛЯЗ МЕХМЕД

ХАЙРИЕ САДУЛА ДОРМУШ

ХАЙРИЕ ХАЛИЛ АХМЕД

ХАКИМЕ ХАЛИЛ МЕХМЕД

ХАКИМЕ ХАСАН ШЕРИФ

ХАЛИБРЯМ САЛИФ ХАСАН

ХАЛИЛ БАСРИ ИБРЯМ

ХАЛИЛ САЛИФ ЕРДЖЕБ

ХАЛИЛ ФИКРИ ХАЛИЛ

ХАЛИЛ ХАЛИЛ ШЕРМЕХМЕД

ХАЛИЛ ЮСЕИН МЕХМЕД

ХАЛИМ ХАЛИЛ ШЕРИФ

ХАМИДЕ ТАСИМ ОСМАН

ХАНИМЕ КАСИМ ЮСЕИН

ХАСАН ИСМАИЛ РЕДЖЕБ

ХАСАН МУСТАФА ОСМАН

ХАСАН НЕДЖАТ ХАСАН

ХАСАН ХАСАН ДОРМУШ

ХАСАН ХАСАН МУСТАФА

ХАСИНЕ МУСТАФА ХАСАН

ХАСИНЕ ШЕФКЕТ МУСТАФА

ХАТИДЖЕ АХМЕД ШАКИР

ХАТИДЖЕ БЕКИР ТАСИМ

ХАТИДЖЕ ГЮЛЮСТАН МЮМЮН

ХАТИДЖЕ ИДАЕТ МЕХМЕД

ХАТИДЖЕ ИСМАИЛ ХАСАН

ХАТИДЖЕ МЕХМЕД ЯКУБ

ХАТИДЖЕ МУСТАФА ЙОЗЛЕМ

ХАТИДЖЕ МУСТАФА ХАСАН

ХАТИДЖЕ ХАЛИБРЯМОВА МЕХМЕДОВА

ХАТИДЖЕ ХАЛИЛ МУСТАФА

ХАТИКЕ МЕХМЕД САЛИФ

ХАТЧЕ МЕХМЕД АЛИ

ХАТЧЕ ХАЛИЛ НАЗИФ

ХАФИЗЕ АХМЕТ МАХМУТ

ХАФИЗЕ ЮСЕИН АРАБАДЖИ

ХАШИМ МЕХМЕД МЮМЮН

ХИДАЕТ ОСМАН АКЧАЙ

ХРИСТИНА СЕРГЕЕВА РАДЕВА

ХРИСТО АСЕНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО БОРИСОВ КУКОРКОВ

ХРИСТО ДОНЧЕВ ИВАНОВ

ХРИСТО ПАНАЙОТОВ ДИМИТРОВ

ХРИСТО ФИДАНОВ ЙОРДАНОВ

ХЪЛМИ МУСТАФА ЮСУФ

ХЮРДЕС ХАЛИБРАМ САДЪЛА

ХЮРЮ ЮСЕИН МЕХМЕД

ШАЗИЕ ЕМИН ЯКУБ

ШЕНАЙ НЕДЖАТИН КАРАНЕБИ

ШЕНГЮЛ АХМЕД МЕХМЕД

ШЕНОЛ ДЖЕМАЛ САЛИЧАУШ

ШЕНОЛ МЕХМЕД МЕХМЕД

ШЕРИ РАМАДАН СЮЛЕЙМАН

ШЕРИФ МУСТАФА ШЕРИФ

ШЕРИФЕ РАФЕТ КУРТУЛАН

ШЕФИЕ ХАСАН ХАСАН

ШУАИБ БЕКИР ИБРЯМ

ШУКРИ САЛИФОВ АЛИЕВ

ШУКРИ СЕЙДАМЕД ХАЛИЛ

ШУКРИ ХАЛИЛ МЕХМЕД

ШУКРИ ХАШИМ МЕХМЕД

ШУКРИЕ ИСМАИЛ ЯЗАДЖЪ

ШУКРИЕ СЮЛЕЙМАН НЕДЖИБ

ШУКРИЕ ХАШИМ МЕХМЕД

ЩИЛЯН ФИЛИПОВ ЩИЛЯНОВ

ЮКСЕЛ АХМЕД БЕКИР

ЮКСЕЛ ХАСАН МУСТАФА

ЮЛИЯН МЕТОДИЕВ ЙОРДАНОВ

ЮРКИЕ ОСМАН ЮСЕИН

ЮРКЮШ АЛИ ХАСАН

ЮРКЮШ ХАСАН ЗАИД

ЮСЕИН АЛИ АПТИ

ЮСЕИН МЕХМЕД ЮСЕИН

ЮСЕИН ХАСАН АЛИ

ЮСЕИН ХАСАН РУФАТ

ЮСЕИН ЮСЕИН АЛИ

ЮСУФ МЕХМЕД ЮСУФ

ЮСУФ МУСТАФА ЮСЕИН

ЮСУФ ШУКРИ МЕХМЕД

ЯКИМ АЛЕКСЕЕВ ЯКИМОВ

ЯКУБ МЕХМЕД ТАБАК

ЯКУБ ХАЛИЛ ЮСЕИН

ЯНКА ГЕОРГИЕВА ЧАРЪКЧИЕВА

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР: ............

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(За публикуване на интернет страницата на общината)

за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: ХАСКОВО ОБЩИНА: СТАМБОЛОВО

С.БАЛКАН КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ 002

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: ................................

----------------------------------------------

ИМЕ

----------------------------------------------

АДЕМ КЕРИМ АПТИКЕРИМ

АДИФЕ ШЕРИФ МУСТАФА

АЗЕГЮЛ МУСТАФА МУСТАФА

АЗИЗЕ АПТУЛА АЛИ

АЙГЮН ГЕРАСИМОВ СВЕТОЗАРОВ

АЙДЪН САЛИМ КАСИМ

АЙДЪН СЕЙРУЛА РАМАДАН

АЙКУТ АЙДЪН

АЙЛИН СЕЙРУЛА РАМАДАН

АЙЛИН ХАЙРЕТИН ИБРАМ

АЙНУР МЮМЮН МУСТАФА

АЙТЕН АЛИ ДЖЕЛИЛ

АЙТЕН ДУРМУШАЛИ МЕХМЕД

АЙХАН УЛУДАЪ

АЙХАН АХМЕД АХМЕД

АЙШЕ АХМЕД ХАСАН

АЛБЕНА АНТОНОВА ИЛИЕВА

АЛБЕНА НЕДЯЛКОВА ИЛИЕВА

АЛЕЙДИН ДУРМУШ ХАСАН

АЛИ МЮМЮН МУСТАФА

АЛИ ХАЛИМ ХАЛИМ

АЛПЕР АПТУРАХМАН ЕМИН

АНТОН ИЛИЕВ ОРМАНДЖИЕВ

АНТОН ЧАУШЕВ ХАДЖИЕВ

АНШЕ БЕКИР ХАЛИБРЯМ

АНШЕГЮЛ РАМАДАН АХМЕД

АПТИЛЯЗИМ АПТИРАИМ ВЕЛИ

АТИДЖЕ ЮСЕИН ЮСЕИН

АХМЕД АХМЕД САЛИ

АХМЕД ИЗЕТ АХМЕД

БАЙЕР ЮМЕР КЕРИМ

БАЙРАМ САЛИ БАЙРАМ

БАЙРИЕ ФЕЙЗУЛА ДЖЕЛИЛ

БАСРИ САЛИМ КАСИМ

БАХРИ ЮМЕР КЕРИМ

БАХРИЕ РАИМ ЮМЕР

БЕРКАН БАХРИ ЮМЕР

БЕХЧЕТ ЮСЕИН БЕКИР

БИРДЖАН МУСТАФА АПТИ

БОЖИДАР РАЙЧЕВ АСЕНОВ

БОРИСЛАВ БОЖИДАРОВ РАЙЧЕВ

ВЕЛА ВЕЛИНОВА АРГИРОВА

ВЕЛИН ВЕЛИНОВ АРГИРОВ

ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ АРГИРОВ

ВЕСКО МАРИНОВ ХРИСТОВ

ВИЖДАН ЮСЕИН АПТИЛЯЗИМ

ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ ГЕНЕВ

ГЕРАСИМ СЪБЕВ СВЕТОЗАРОВ

ГЮЛБЕАЗ ШАКИР ДЖАФЕР

ГЮЛНАДИЕ МЕХМЕД ХАСАН

ГЮЛНАР РАСИМ САЛИ

ГЮЛНАР ФИКРЕТ ЮСЕИН

ГЮЛНАРИЕ ОСМАН РАИМ

ГЮЛСЕР АХМЕД СЮЛЕЙМАН

ГЮЛСЕРЕН НЕДЖАТИ ЙОЗТЮРК

ГЮЛТЕН ФИКРЕТ БЕКИР

ГЮЛФИЕ ХАЛИЛ ШЕРИФ

ГЮЛХАН ИЛМАЗ САЛИФ

ГЮЛШЕН ЮЗЕИР АХМЕД

ГЮНАЙ УРШИТ ШЕРИФ

ГЮРКАН РАМАДАН КАДИР

ГЮРСЕЛ АХМЕД САЛИ

ДАНЧО СИМОВ ГИНЕВ

ДЖЕВАТ АПТИЛЯЗИМ ВЕЛИ

ДУРАН ШАКИР СЮЛЕЙМАН

ДУРГАДЪН ИБРЯМ РАМАДАН

ДУРГУТ ШЕВКЕД РАМАДАН

ДУРГУТ ШЕРИФ ЕМИН

ДУРСУН ХАСАН ФЕРАД

ЕЛМАЗ РАМАДАН ЕМИН

ЕЛФИДЕ ХИЛМИ КЕРИМ

ЕМБИЕ ЕМИН МАРТИНОВА

ЕМИЛ ДРАГОЕВ МЕТОДИЕВ

ЕМИЛИЯ ОГНЯНОВА ПОРАТ

ЕМИЛИЯ ЮРИЕВА ИЛЧЕВА

ЕМРАХ ОГЮН РАМИ

ЕМРОЛ ЮМЕР ИЗЕТ

ЕМУРЛА АПТУРАИМ ВЕЛИ

ЕНВЕР ХАСАН ФЕРАД

ЕРАЙ УРШИТ ШЕРИФ

ЕРГЮЛ ЕНВЕР ЮСЕИН

ЕРГЮН КЕРИМ АПТИКЕРИМ

ЕРДЖАН ДУРГУТ ШЕРИФ

ЕРДИНЧ ЕМИН МЮМЮН

ЕРДУВАН ЕШРЕФ ФЕЙЗУЛА

ЕРОЛ ЕШРЕФ ФЕЙЗУЛА

ЕРСИН ЕРГЮН КЕРИМ

ЕРСИН ФЕРАД ЮСЕИН

ЕРСОЙ ОГЮН РАМИ

ЕРХАН АХМЕД САДУЛА

ЕШРЕФ ФЕЙЗУЛА МАХМУД

ЗЕКИЕ МЮМЮН РЕДЖЕБ

ЗЕХРЕГЮЛ МУСТАФА ДЖАФЕР

ЗИЛИЯ АКИФ РАМАДАН

ЗЮЛБИЕ ЕНВЕР КАСИМ

ЗЮЛБИЕ ИЗЕТ РАИМ

ЗЮЛЕЙХА САМИ БАЙРЯМ

ИБРАХИМ ФАРИТИН МУСТАФА

ИБРЯМ МУСТАФА МУСТАФА

ИВАЙЛО СТОЯНОВ РУСЕВ

ИЗЕТ ХАСАН ЮСЕИН

ИЛКО СТЕФАНОВ МОМЧИЛОВ

ИСМАИЛ МЮМЮН КЕРИМ

ИСМЕТ МЮМЮН АЛИ

ИСМИГЮЛ АЛИ МАХМУД

ИСМИГЮЛ ХАМДИ БАЙРАМ

КАДИР РАМАДАН КАДИР

КАДРИЕ ФАКРИ КАСИМ

КАДРИЕ ХАЛИЛ МУСТАФА

КАДРИЕ ХАЛИЛ САЛИ

КЕРА ХРИСТОВА АЛАДЖОВА

КЕРИМ ДУРГУТ ШЕРИФ

КЕРИМЕ МЮМЮН ИДРИЗ

КЕРИМЕ ФЕРАД ВЕЛИ

КЯЗИМ СЮЛЕЙМАН АХМЕД

ЛИЗА ФИДАНОВА МОЛЛОВА

МАРИН МАРИНОВ ХРИСТОВ

МАРИЯН МАРТИНОВ МОЛЛОВ

МАРТА МАРИНОВА МАРИНОВА

МАРТИН МАРИНОВ МАРИНОВ

МАРТИН СЕРБЕЗОВ МОЛЛОВ

МАРТИН СЕРГЕЕВ АНТОНОВ

МЕЛЕК СЕФТИН АХМЕД

МЕРГЮЛ ФАРИ ТОПАЛОГЛУ

МЕРДЖАН МЮМЮН ДЖАФЕР

МЕТИН СЕФТИН АХМЕД

МИЛЕНА ЛАТИНОВА ХРИСТОВА

МИТАН ХАСАН ЮСЕИН

МУЗАФЕР ЕМИН НУРДИН

МУРАДИЕ БИЛЯЛ МУСТАФА

МУСТАФА АЛИ МЮМЮН

МЮМЮН АЙНУР МЮМЮН

МЮМЮН АЛИ КЕРИМ

МЮМЮН ЕМИН МЮМЮН

МЮМЮН ЕНВЕР ЮСЕИН

МЮМЮН ИСМАИЛ КЕРИМ

МЮМЮН МЕХМЕДАЛИ ЕМИН

МЮМЮН МУСТАФА ИСА

МЮМЮН САЛИМ ШАБАН

МЮМЮН ХАКИФ ДЖАФЕР

МЮМЮНЕ МЮМЮН МЮМЮН

МЮМЮНЕ НИХАД СЮЛЕЙМАН

НАДЖИЕ ВЕЛИ ЮМЕР

НАДЖИЕ МУСТАФА РАШИД

НАДЖИЕ ХАСИМ ФЕЙЗУЛА

НАДИЕ НУРИ МЮМЮН

НАДЯ БОРИСОВА ОРМАНДЖИЕВА

НАДЯ ЯСЕНОВА АРГИРОВА

НАЗИЛЕ ФАРТИН ЙОНДЕР

НАЗМИ НИЯЗИ ЕМИН

НАЗМИЕ КЕРИМ ЕМИН

НАЙМЕ АЛИ ВАТАНСЕВЕР

НАРГИС САЛИБРЯМ ЕМИН

НАРЕГЮЛ САЛИБРЯМ ЕШРЕФ

НАРИЕ ЕРДЖЕБ МУСТАФА

НАФИЯ ВЕЛИ ВЕЛИ

НЕБИЕ ФАРИ КОЧ

НЕВРИЕ ДУРГУД МЕХМЕД

НЕВСЕ КАДИР ФЕЙЗУЛА

НЕДЖАТИ ХАКИФ ХАККЪ

НЕДРЕТ РАКИФ ХАСАН

НЕДЯЛКА ИЛИЕВА МАРТИНОВА

НЕЗАЙЕТ САЛИМ КАСИМ

НЕПЕ НУРИ ШАБАН

НЕРГИС ДУРМУШ КАСИМ

НЕСИБЕ КАСИМ ШЕРИФ

НЕСРИН МЮМЮН САЛИМ

НИАЗИ ЕМИН МЮМЮН

НИКОЛАЙ МИНЧЕВ АЛАДЖОВ

НИКОЛАЙ РАДОМИРОВ ДЕЛЧЕВ

НИХАД СЮЛЕЙМАН АХМЕД

НУРДЖАН РАФЕТ САЛИМ

НУРИЕ РАМАДАН РЕДЖЕБ

НУРТЕН БАХРИ ЮМЕР

НУРТИН ФАХРИ КАСИМ

ОГЮН РАМИ БАЙРАМ

ОКТАЙ МЮМЮН ЕМИН

ОСМАН АЛИОСМАН РАИМ

ОСМАН НЕСРИН МЮМЮН

ОСМАН РАМАДАН РЕДЖЕБ

ПЕДРИЕ МУСТАФА АВДЖЪ

РАДКО ЕНЧЕВ СТОЙЧЕВ

РАДОСЛАВ АСЕНОВ ЩЕРЕВ

РАДОСЛАВ БОЖИДАРОВ РАЙЧЕВ

РАДОСЛАВ СТАНИСЛАВОВ ФИЛИПОВ

РАЙНА ЛЮБЕНОВА АЛАДЖОВА

РАМАДАН КАДИР КАДИР

РАМАДАН МЮМЮН ЕМИН

РАМАДАН РЕМЗИ РАМАДАН

РАМАДАН ХАККЪ ДЖАФЕР

РАМИ БАЙРАМ БАЙРАМ

РАФЕТ САЛИМ КАСИМ

РЕЙХАН ХАСАН ЮСЕИН

РЕМЗИ НИЯЗИ ЕМИН

РЕМЗИ РАМАДАН РАМАДАН

РЕМЗИЕ ЕМИН БЕЙТУЛА

РУМЕН ОГНЯНОВ ЩЕРЕВ

РУМЕН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ

САБРИЕ МУСТАФА КАДИР

САБРИЕ ХАСАН РЕДЖЕБ

САЛИ БАЙРАМ САЛИ

САЛИ ХАЛИЛ АХМЕД

САЛИБРЯМ ЕШРЕФ ФЕЙЗУЛА

САЛИМ МЮМЮН САЛИМ

САМИ БАЙРАМ САЛИ

САМИ ЮМЕР КЕРИМ

СЕБИЛЕ МЕХМЕДАЛИ ХАСАН

СЕБИЛЕ ХРЮСТЕМ КЕРИМ

СЕВГИН РАФЕТ САЛИМ

СЕВГИНАР АПТИЛЯЗИМ БЕКИР

СЕВГИНАР ДЖЕБИР РАМАДАН

СЕВГЮЗЕЛ ФИКРЕТ ЙОЗТЮРК

СЕВГЮЛ СЮЛЕЙМАН БЕКИР

СЕВГЮЛ ФАРИ КАСИМ

СЕВДА РАДИНОВА ДИМИТРОВА

СЕВДАЛИНА ИВАНОВА БОЙЧЕВА

СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

СЕВДАНА СТАНИСЛАВОВА ФИЛИПОВА

СЕВДЖАН АПТУЛА КЕРИМ

СЕВДЖАН ОСМАН РЕДЖЕБ

СЕВДИЕ ДУРГУТ ХАККЪ

СЕВИМ ИСМАИЛ КЕРИМ

СЕВИМ МУСТАФА ИЗЕТ

СЕВИТИН ДУРГУТ РАМАДАН

СЕВИТИН СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД

СЕДРИЕ ИСА МУСТАФА

СЕЗГИН РАФЕТ САЛИМ

СЕЗЕР ЮСЕИН ВЕЛИ

СЕЙХАН ОСМАН АЛИОСМАН

СЕЛВЕР МЮМЮН МУСТАФА

СЕЛИМЕ ЮСЕИН ЕМИН

СЕЛЯТИН СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД

СЕМРА ШАКИР ИЗЕТ

СЕРГЕЙ АНТОНОВ ХАДЖИЕВ

СИЛВИЯ РАДЕВА ЙОНЕР

СНЕЖАНА СЕВДАЛИНОВА ЕМИЛОВА

СТЕФАН РАДОМИРОВ ДЕЛЧЕВ

СУЗАНА БОЖИДАРОВА РАЙЧЕВА

СУНАЙ САМИ ЮМЕР

СУРАЙ ЮКСЕЛ АХМЕД

СЮЛЕЙБЕ АДЕМ ОСМАН

СЮЛЕЙБЕ САЛИ БАЙРАМ

СЮЛЕЙМАН АХМЕД МУРАД

СЮЛЕЙМАН НИХАД СЮЛЕЙМАН

СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН АХМЕД

ТАНЕР АВНИ ЕНВЕР

ТАШКАДЪН РАМАДАН ЕМИН

ТЕЗГЮЛ ГАЛИБ ЕМИН

ТЕНЗИЛЕ МЮМЮН МЕХМЕД

ТЕНЬО ЛЮБЕНОВ ХРИСТОВ

ТОМИ АСЕНОВ МАРТИНОВ

ТУНДЖАЙ САМИ ЮМЕР

УЛВИЕ ОСМАН РАИМ

УРШИТ ЮСЕИН ШЕРИФ

ФАИК АХМЕД САДУЛА

ФАРИ ДЖАФЕР АЛИ

ФАРИ ФАРИ ДЖАФЕР

ФАРИТИН ИБРЯМ МУСТАФА

ФАТМЕ МЕХМЕД ДЖАФЕР

ФАТМЕ РАМИ АПТИКЕРИМ

ФАТМЕ ХАКИФ БАЙРАМ

ФАХРИ КАСИМ МУРАД

ФЕДЯ МИНЧЕВ АЛАДЖОВ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Добавить документ в свой блог или на сайт
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

За публикуване на интернет страницата на общината icon"Реклама в Интернет"
Интернет и ее главный сервис www (World Wide Web). Интернет представляет собой первую реализацию опосредованной компьютерами гипермедийной...

За публикуване на интернет страницата на общината icon"Реклама в Интернет"
Интернет и ее главный сервис www (World Wide Web). Интернет представляет собой первую реализацию опосредованной компьютерами гипермедийной...

За публикуване на интернет страницата на общината iconВ. Г. Демиденко Впоследние годы в России начинают получать широкое распространение новые информационные технологии, основанные на использовании сети Интернет. Бурное развитие Интернет, а за последний год произошло ув
Интернет. Бурное развитие Интернет, а за последний год произошло увеличение объема передаваемой информации в три раза, дает качественно...

За публикуване на интернет страницата на общината iconПроизводството по делото е по реда на чл. 156-161 от допк
Дирекция "Местни данъци и такси" /мдт/ при О. Б., мълчаливо потвърден от кмета на общината, с който са установени общо задължения...

За публикуване на интернет страницата на общината iconСовременные тенденции в развитии интернет-технологий
Интернет-проекты и осознание того, что Веб-сайты пригодны не только для распространения on-line развлечений, но и для серьезной образовательной,...

За публикуване на интернет страницата на общината iconЗа реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
С наредбата се определят и правомощията на кмета на общината, на кметовете на кметства и на кметските наместници, в съответствие...

За публикуване на интернет страницата на общината iconДоклад на IX международной конференции «Право и Интернет»
Организация доступа к правовой информации через Интернет-сайты органов государственной власти: проблемы и перспективы

За публикуване на интернет страницата на общината iconФилипп Гуров Продвижение бизнеса в Интернет: все о pr и рекламе в сети Предисловие
В рунете существуют уже сотни тысяч сайтов, а количество русскоязычных блогов превысило два миллиона. Интернет-бизнес стремительно...

За публикуване на интернет страницата на общината iconДоклад на Санкт-Петербургской конференция " Интернет и Реклама "
Тема: "Зачем петербургские хостеры едут в Москву или проблемы развития Интернет-проектов в северо-западном регионе"

За публикуване на интернет страницата на общината iconВеб-сервисы и приложения для геоинформационного Интернет-портала ивм со ран
Основным элементом Интернет-портала является каталог метаданных о пространственных данных


Документы


База данных защищена авторским правом ©znatock 2000-2011
обратиться к администрации
Документы